2019-03-06

Wstepne ogł. inf. utrzymanie wałów przeciwp. na terenie dział.Zarządu Zlewni w Stalowej Woli

Przedmiot zamówienia: Koszenie wałów i międzywala - mechaniczne wałów kosiarką bijakową ze skarp i korony wału lub ręczne z wygrabieniem na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli CPV 77310000-6 Zadanie podzielono jest na część j/n: Część 1: Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych - lewy wał rzeki Trześniówki w km 0+000-12+448, prawy 0+000 - 12+942 - 25390 mb w m.Sandomierz Nadbrzezie, Trześń, Wielowieś i Sobów, gm. Gorzyce i Tarnobrzeg, pow. tarnobrzeski, m. Sandomierz, pow. sandomierski Część 2: Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – prawy wał rz. Trześniówki w km 12+942 - 32+785, 0+000-4+682, wraz z dopływami: - L+P wał rz. Żupawki, Dąbrówki, Przyrwy, Koniecpólki, Korzenia, Smarkatej, - 39 326 mb w m.Stale,Mokrzyszów ,Ocice, Chmielów, Jadachy, Ślęzaki, Knapy, gm. Grębów, Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, pow. tarnobrzeski Część 3: Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – lewy wał rz. Trześniówkiw km 12+448-32+695, 0+000-4+790, wraz dopływami: L+P wał rz. Mokrzyszówki, Kaczówki, Łuczka - 46 903 mb w m.Stale, Mokrzyszów, Ocice, Chmielów, Cygany, Jadachy , Dąbrowica, Ślęzaki,Knapy, Durdy gm. Stale gm.Grębów, Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, pow. Tarnobrzeski Część 4: Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych - lewy wał rz. Babulówki w km 0+000 - 8+667, prawy w km 0+000- 8+534, L+P wał potoku Dymitrowsko-Młodochowskiego - 1 367 km - 18 568mb w m. Baranów Sandomierski, Wojków,Padew Narodowa,Dymitrów Duży, Dymitrów Mały, gm. Baranów Sandomierski, pow. tarnobrzeski Część 5: Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych- wał prawy wał Babulówki w km 8+534 - 19+150, lewy 8+667-19+229 i wały cofkowe potoku Rów w km L- 0+000 - 2+608, P- 0+000 - 1+547 - 25 333mb w m. Babule, Padew Narodowa, Zarównie, Zachwiejów, Piechoty gm. Padew Narodowa i m. Jozefow, Pluty, Czajkowa gm. Tuszów Narodowy, pow. Mielec Część 6: Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych - L+P wał Doprowadzalnika Łęg-Klewiec w km L 0+000-6+650, P 0+000 - 6+644 - 13294mb, udrożnienie - Doprowadzalnik Łęg-Klewiec w km 0+000-6+670 - 6670 mb w m. Krawce, gm. Grębów, pow. Tarnobrzeski Cześć 7: Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych- lewy i prawy wał rzeki Żupawki - Dąbrówki L 0+000-5+761, P 0+000-4+861 - 10622 , udrożnienie rzeki Żupawki - Dąbrówki w km 0+000-6+140 - 6140mb w m. Stale-Bukie Buda Stalowska, gm. Grębów Nowa Dęba pow. tarnobrzeski Część 8: Utrzymanie wałów - lewy w km 0+000-7+580, prawy w km 0+000-11+000 wał rz. Łęg oraz prawy wału rzeki Osa w km 0+000-1+291 w m. Gorzyce, Orliska, Kępie Zaleszańskie gm. Gorzyce, Zaleszany Część 9: Utrzymanie walów - lewy wał rz. Łęg w km 7+580-21+076, prawy wał rz. Łęg w km 11+000-19+454 w m. Jamnica, Krawce, gm. Grębów Część 10: Utrzymanie prawego wału rzeki San w km 0+000-9+397, 9+756-14+041, 14+186-15+751, 15+801-25+512, 25+955-29+874 i 29+910-31+684 w gm. Radomyśl nad Sanem i Pysznica Część 11: Utrzymanie lewego wału rzeki San w km 0+000-26+838 w gm. Gorzyce, Zaleszany i Stalowa Wola Część 12: Utrzymanie wału wstecznego lewego rzeki Sanny w km 0+000-8+835 oraz prawego wału Doliny Janiszowskiej w km 13+300-15+160 w m. Opoka gm. Annopol Część 13: Utrzymanie wałów rzeki Jodłówka prawy w km 0+000-3+793 i lewy w km 0+000-2+588 w m. Żabno gm. Radomyśl nad Sanem Cześć 14: Utrzymanie wału przeciwpowodziowego rzeki Biala w km 0+000 ÷ 0+813 Cześć 15: Utrzymanie wałów rzeki San lewy w km 74+600-74+780 i 75+450-75+715 w m. Stare Miasto, gm. Leżajsk Część 16: Konserwacja wałów przeciwpowodziowych rzeka Wirowa i rzeka Parchówka Planowany czas publikacji ogłoszenia: 08.04.2019r. Informacje dodatkowe Przewidywany termin realizacji zamówienia: rozpoczęcie w dniu zawarcia umowy, zakończenie do dnia 30.09.2019r.

Załączniki

  ogłoszenie wstępne.pdf 266,07 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się