2019-04-16

Wstępne ogłoszenie informacyjne Utrzymanie c. naturalnych ZZ Przemyśl

Główny kod CPV: 77310000 Przedmiotem zamówienia będzie: Udrażnianie koryt potoków, usuwanie drzew i zakrzaczeń, rumoszu oraz przeszkód naturalnych, usuwanie roślin korzeniących w dnie, zasyp wyrw w brzegach i dnie, wygrabienie i wywóz nieczystości. To zamówienie podzielone jest na 20 części j.n. Część 1: Udrażnianie koryta, wycinka drzew i zakrzaczeń, zasyp wyrw w brzegach i dnie, rozbiórka tam bobrowych i zasyp nor na potoku Smorż km 0+300-0+800 w m-ci Brzegi Dolne; Część 2: Zasyp wyrw w brzegach i dnie w korycie potoku Równianka km 0+245-0+255 w m-ci Ustrzyki Dolne; Część 3: Utrzymanie cieków naturalnych na terenie działania NW Ustrzyki Dolne [Zad.1) Usuwanie rumoszu z niecek stopni rz. Strwiąż km 87+400-88+300 w m-ci Ustrzyki Dolne; Zad.2) Konserwacja zabudowy regulacyjnej rz. Strwiąż w km 86+000-88+300 w m-ci Ustrzyki Dolne]; Część 4: Utrzymanie cieków naturalnych na terenie działania NW Lesko (p. Hoczewka i P. Jasielnica) [Zad.1) Zasyp wyrw na p. Hoczewka w m. Nowosiółki w km 4+850-4+900; Zad.2) Udrożnienie koryta na odcinku 140m, zasyp wyrw na p. Jasielnica w m. Nowosiółki w km 0+000-0+140]; Część 5: Utrzymanie cieków naturalnych na terenie działania NW Lesko [Zad.1) Udrożnienie koryta oraz zasyp wyrw p.Wańkówka w m. Brelików w km 11+150-11+300; Zad.2) Udrożnienie koryta oraz zasyp wyrw w dnie przy prawym brzegu p. Wańkówka, w m. Olszanica w km 0+430-0+550; Zad.3) Zasyp wyrw pod prawym brzegiem na p. Wańkowka w m. Brelików w km 9+870-9+920]; Część 6: Utrzymanie cieków naturalnych na terenie działania NW Sanok (p. Płowiecki i p. Dworzysko) [Zad.1) Udrożnienie koryta cieku naturalnego - Płowiecki w km 0+000-7+139; Zad.2) Udrożnienie koryta cieku naturalnego - "Dworzysko" w km 0+000-3+000]; Część 7: Utrzymanie cieków naturalnych na terenie działania NW Sanok [Zad.1) Zasyp wyrw w brzegach i dnie na potoku Radoszanka w km 0+000-2+500 w m. Radoszyce; Zad.2) Udrożnienie koryta cieku naturalnego - Barbarka w km 0+000-9+409; Zad.3) Udrożnienie koryta cieku naturalnego - Kalniczka wraz z dopływami w km 0+000-25+335; Zad.4) Udrożnienie koryta cieku naturalnego - rzeka Osława w km 0+000-12+000; Zad.5) Udrożnienie koryta cieku naturalnego - Osławica w km 0+000-20+163; Zad.6) Udrożnienie koryta cieku naturalnego - Radoszanka w km 0+000-6+847]. Część 8: Utrzymanie cieków naturalnych na terenie działania NW Jarosław [Zad.1) Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Mutwica (Motwica) w km 0+000-13+805; Zad.2) Roboty utrzymaniowe - udrożnienie rzeki (Stare koryto Starorzecza Szkła) w km 0+000-3+000]; Część 9: Utrzymanie cieków naturalnych na terenie działania NW Jarosław (p. przykopa i p. Łęg Rokietnicki) [Zad.1) Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Przykopa w km 0+000-16+925; Zad.2) Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Łęg Rokietnicki w km 0+000-29+000]; Część 10: Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Szewnia (Szewnia-Miłka w km 0+400-21+940); Część 11: Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Wyrwa (Olchowiec) w km 0+000-15+500; Część 12: Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Kanał Bucowski w km 3+000-12+510, m. Stubno, Nakło, Starzawa, gm. Stubno; Część 13: Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Krzywula w km 0+000-8+400, m. Starzawa, Stubno, gm. Stubno; Część 14: Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Sielec w km 0+000-1+400, m. Przemyśl, gm. M. Przemyśl; Część 15: Zasyp wyrwy w skarpie na lewym brzegu pot. Stupnica w km 5+150 - 5+200 w m. Brzuska, gm. Bircza; Część 16: Lokalny zasyp wyrw na pot. Lipka (Malawka) w km 4+000-5+000 w m. Malawa, gm. Bircza; Część 17: Utrzymanie cieków naturalnych na terenie działania NW Dynów [Zad.1) Zasyp wyrw w skarpie na pot. Magierka w km 1+500-1+540 w m. Wara gm. Nozdrzec; Zad.2) Zasyp wyrw w skarpie pot. Baryczka w km 15+750-15+790 w m. Wesoła gm. Nozdrzec; Zad.3) Zasyp wyrw w skarpie na pot. Baryczka w km3+550-3+570 w m. Hłudno gm. Nozdrzec; Zad.4) Zasyp wyrw w skarpie pot. Kruszelnica w km 1+350-1+400 w m. Dąbrówka Starzeńska gm. Dynów]; Część 18: Udrożnienie pot. Świdnica; Część 19: Utrzymanie cieków naturalnych na terenie działania NW Lubaczów (pot. Glinianka, pot. Baszenka, pot. Glinianiec, pot. Dopływ w Oleszycach) [Zad.1) Udrożnienie pot. Glinianka (Papiernia); Zad.2) Udrożnienie pot. Baszenka (Radruż); Zad.3) Udrożnienie pot. Glinianiec; Zad.4) Udrożnienie pot. Dopływ w Oleszycach (Ciek Oleszyce)]; Część 20: Utrzymanie cieków naturalnych na terenie działania NW Lubaczów [Zad.1) Udrożnienie pot. Łukawiec; Zad.2) Udrożnienie pot. Ciek A; Zad.3) Udrożnienie pot. Zamiła; Zad.4) Udrożnienie pot. Czerteż]; Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia: 20.05.219 r.

Załączniki

  wstępne ogłoszeni...ormacyjne.pdf 385,71 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się