2019-03-22

Wstępne ogłoszenie informacyjne-„Utrzymanie cieków na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli – zlewnia rzeki San od Wisłoki do Tanwi”

Wstępne ogłoszenie informacyjne Zamawiający Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Zarząd Zlewni w Stalowe Woli, w dniu 14.03.2019r. przesłał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wstępne ogłoszenie informacyjne mające na celu skrócenie terminu składania ofert. Ogłoszenie opublikowane w Dz.U./S55 w dniu 19/03/2019, pod numerem: 126936-2019-PL Sprostowanie opublikowane pod w Dz.U./ S58 w dniu 22/03/2019 pod numerem: 134848-2019-PL (zmiana nazwy cz.5) Nazwa zamówienia: „Utrzymanie cieków na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli – zlewnia rzeki San od Wisłoki do Tanwi” Przedmiot zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykoszenie, usuwanie drzew, krzewów i roślin oraz przeszkód naturalnych, usuwanie roślin korzeniących w dnie. Wygrabienie i wywóz nieczystości. Zadanie podzielone jest na część j/n: Część 1: Roboty utrzymaniowe na potoku Rudnia w km 0+000 - 22+845 Część 2: Roboty utrzymaniowe na rzece -Złota Rzeka w km 14+905 - 23+616 Część 3: Roboty utrzymaniowe na potoku Lubinka w km 0+000 - 7+752, 12+004 - 17+138 Część 4: Roboty utrzymaniowe na potoku Luchówka w km 0+000 - 2+030, 10+990 - 14+430 Część 5: Roboty utrzymaniowe na potoku Z-1 w km 0+000 - 7+195 Część 6: Roboty utrzymaniowe na potoku Jeżówka (Głęboka) w km 0+000 - 17+403 Część 7: Roboty utrzymaniowe na potoku Przyrwa w km 0+000 - 9+581 Część 8: Roboty utrzymaniowe na potoku Niedźwiedź w km 0+000-9+646 Część 9: Roboty utrzymaniowe na potoku Malinianka w km 0+000 - 6+955,7+333 Część 10: Roboty utrzymaniowe na potoku Groble - Kanał A w km 0+000 - 7+553 Część 11: Roboty utrzymaniowe na potoku Kłyż w km 0+000 - 13+509 Część 12: Roboty utrzymaniowe na potoku Jagoda w km 0+000-4+000;4+000 - 4+150, 4+369-4+863; 5+050-5+660 oraz 6+000-6+200 Część 13: Roboty utrzymaniowe na potoku Rzeka S-2 w km 0+000-6+389 Planowany czas publikacji ogłoszenia: 23.04.2019r. Informacje dodatkowe Przewidywany termin realizacji zamówienia: rozpoczęcie w dniu zawarcia umowy, zakończenie do dnia 31.10.2019r.

Załączniki

  Wstępne ogłoszeni...i doTanwi.pdf 69,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wstępne ogłoszeni...i doTanwi.pdf 243,92 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się