2019-05-13

Wstępne ogłoszenie informacyjne - Utrzymanie wód na terenie działalności Zarządu Zlewni Biała Podlaska.

Wstępne ogłoszenie informacyjne - Utrzymanie wód na terenie działalności Zarządu Zlewni Biała Podlaska.  
Ogłoszenie opublikowane : 13.05.2019 r.                                                                                                               Numer ogłoszenia w Dz.U. : 2019/S 091-219105
Zamówienia w tym ogłoszeniu:
1. Utrzymanie wód na terenie działalności Zarządu Zlewni Biała Podlaska.
Części w tym zamówieniu:
1. Utrzymanie rzeki Czapelki w km 0+000÷32+150 (1)
2. Utrzymanie rzeki Danówki w km 0+000÷6+880. (2)
3. Utrzymanie rzeki Klukówki w km 0+000÷2+400; 3+000÷14+700; 15+700÷34+442. (3)
4. Utrzymanie rzeki Krzny w km 36+350÷41+840. (4)
5. Utrzymanie rzeki Lutni w km 0+000÷35+190 (5)
6. Utrzymanie rzeki Rudki w km 0+000÷1+200; 2+700÷19+150. (6)
7. Utrzymanie rzeki Białki (Walim) w km 0+000÷8+700. (7)
8. Utrzymanie rzeki Rów B w km 0+000÷3+630 (8)
9. Utrzymanie rzeki Zielawy w km 31+400÷35+110; 35+370÷50+900. (9)
10. Utrzymanie rzeki Żarnicy w km 0+000÷33+860. (10)
11. Utrzymanie rzeki Krzna Południowa w km 18+200÷38+600. (11)
12. Utrzymanie rzeki Krzny Północnej 20+000÷38+820. (12)
13. Utrzymanie rzeki Krzna w km 57+450÷68+650. (13)
14. Utrzymanie Kanału Maciejowickiego w km 0+000÷8+305. (14)
15. Utrzymanie rzeki Ciek Olszowo w km 0+000÷4+750. (15)
16. Utrzymanie rzeki Ciek Świerszczów w km 0+000÷8+270. (16)
17. Utrzymanie rzeki Grabar w km 0+340÷23+500. (17)
18. Utrzymanie rzeki Pomiary w km 0+000÷0+430; 0+490÷5+040. (18)
19. Utrzymanie rzeki Garka w km 0+000÷2+300; 2+650÷5+990; 6+230÷15+706. (19)
20. Utrzymanie rzeki Krzywólka w km 0+000÷3+450; 3+955÷4+480; 4+950÷17+080. (20)
21. Utrzymanie rzeki Lepitucha w km 0+000÷4+790; 4+850÷9+116; 10+126÷16+720. (21)
22. Utrzymanie rzeki Kanał Lipiniecki w km 0+000÷12+300. (22)
23. Utrzymanie rzeki Wełnianka w km 3+900÷5+235; 7+300÷8+475; 10+052÷32+830. (23)
24. Utrzymanie rzeki Uherka w km 0+000÷29+500; 30+600÷35+500; 37+600÷45+050. (24)
25. Utrzymanie rzeki Udal w km 0+000÷8+700; 11+200÷31+900. (25)
26. Utrzymanie rzeki Kanał Kacapski w km 0+000÷16+500. (26)
27. Utrzymanie rzeki Huczwa w km 5+100÷11+100. (27)
28. Utrzymanie rzeki Sieniucha w km 0+000÷23+000. (28)
29. Utrzymanie rzeki Kmiczynka w km 0+000÷13+760. (29)
30. Utrzymanie rzeki Sołokija w km 75+550÷83+200. (30)
31. Utrzymanie rzeki Rzeczyca w km 10+600÷26+810; 27+651÷37+066. (31)
32. Utrzymanie rzeki Ubrodowianka w km 3+000÷15+900; 12+900÷36+901. (32)
33. Utrzymanie rzeki Kanał Żmudzki w km 0+000÷4+458; 5+650÷5+870; 6+665÷9+925; 10+095÷11+320. (33)
34. Utrzymanie rzeki Kanał Hopkie w km 0+000÷5+730 . (34)

Załączniki

  Ogłoszenie wstępn...Podlaska..pdf 5,46 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się