2019-05-13

Wstępne ogłoszenie informacyjne - Utrzymanie wód na terenie działalności Zarządu Zlewni Sokołów Podlaski.

Wstępne ogłoszenie informacyjne - Utrzymanie wód na terenie działalności Zarządu Zlewni Sokołów Podlaski.
Ogłoszenie opublikowane : 13.05.2019 r.
Numer ogłoszenia w Dz.U. : 2019/S 091-219120
Zamówienia w tym ogłoszeniu:
1. Utrzymanie wód na terenie działalności Zarządu Zlewni Sokołów Podlaski.
Części w tym zamówieniu:
1. Utrzymanie rzeki Ciek spod Grabowca w km 0+000÷2+520 (1)
2. Utrzymanie rzeki Szysia w km 0+000÷5+500 i 11+250÷15+800 (2)
3. Utrzymanie rzeki Toczna w km 11+607÷21+360, 21+710÷27+090, 28+660÷40+900 (3)
4. Utrzymanie rzeki Litewnik w km 0+000÷13+048 (4)
5. Utrzymanie rzeki Kałuża w km 0+000÷0+600, 8+438÷13+046 (5)
6. Utrzymanie rzeki Ciek Zanioski w km 0+000÷7+540 (6)
7. Utrzymanie rzeki Ciek spod Narojk w km 0+000÷16+300 (7)
8. Utrzymanie rzeki Stara Treblinka w km 0+000÷13+515 (8)
9. Utrzymanie rzeki Tuchełka w km 0+000÷0+800, 1+800÷12+955, 17+000÷22+635 (9)
10. Utrzymanie rzeki Kanał Niemiry Uścianek w km 0+000÷8+090 (10)
11. Utrzymanie rzeki Bojewka w km 0+000÷21+600 (11)
12. Utrzymanie rzeki Struga w km 0+000÷1+423, 2+423÷7+035, 9+645÷14+790 (12)
13. Utrzymanie rzeki Wilżanka w km 0+000÷8+850 (13)
14. Utrzymanie rzeki Nowa Treblinka w km 0+000÷0+505, 1+123÷1+336, 1+525÷4+921, 5+022÷5+100, 6+780÷11+037, 11+146÷15+962 (14)
15. Utrzymanie rzeki Grzybówka w km 0+000÷8+950 (15)
16. Utrzymanie rzeki Treblinka w km 0+000÷2+858 (16)
17. Utrzymanie rzeki Kanał Nieskórz Kalinowo w km 0+000÷11+280 (17)
18. Utrzymanie rzeki Ugoszcz w km 0+000÷44+660 (18)
19. Utrzymanie rzeki Dzięciołek w km 0+000÷18+272 (19)
20. Utrzymanie rzeki Kanał Kolejowy w km 0+000÷16+806 (20)
21. Utrzymanie rzeki Helenka w km 0+000÷2+620; 4+650÷5+723; 5+923÷13+680 (21)
22. Utrzymanie rzeki Kanał Mordy w km 0+000÷8+200; 9+200÷10+450 (22)
23. Utrzymanie rzeki Kostrzyń w km 21+720÷25+580; 43+058÷54+420 (23)
24. Utrzymanie rzeki Liwiec w km 127+365÷138+236 (24)
25. Utrzymanie rzeki Mucha w km 0+000÷5+275; 5+895÷12+340 (25)
26. Utrzymanie rzeki Myrcha w km 0+000÷10+180; 10+680÷14+470 (26)
27. Utrzymanie rzeki Sosenka w km 0+000÷4+800; 5+350÷10+393 (27)
28. Utrzymanie rzeki Stary Kostrzń w km 0+000÷7+310 (28)
29. Utrzymanie rzeki Śliza w km 0+000÷9+110 (29)
30. Utrzymanie rzeki Świdnica w km 6+562÷8+829; 11+193÷11+560; 15+000÷19+295 (30)
31. Utrzymanie rzeki Witka w km 0+000÷0+865; 3+086÷6+310 (31)
32. Utrzymanie rzeki Witkówka w km 0+000÷3+784; 12+208÷15+960;17+550÷19+751 (32)
33. Utrzymanie rzeki Witówka I w km 0+000÷13+040 (33)
34. Utrzymanie rzeki Mahomet w km 5+348÷12+440 (34)
35. Utrzymanie rzeki Leśna Prawa w km 16+300÷30+324 (35)
36. Utrzymanie rzeki Chwiszczej w km 3+200÷16+868 (36)
37. utrzymanie rzeki Sarenka w km 0+000÷10+312 (37)
38. Utrzymanie rzeki Cetynia w km 0+000÷18+871 i 32+487÷34+876 (38)
39. Utrzymanie rzeki Kosówka w km 0+415÷17+805 (39)
40. Utrzymanie rzeki Ada w km 1+990÷4+090 (40)
41. Utrzymanie rzeki Czerwonka w km 0+900÷1+220, 1+250÷3+177, 16+913÷19+510 i 19+630÷22+897 (41)
42. Utrzymanie rzeki Struga w km 3+375÷4+130 i 9+330÷10+470 (42)
43. Utrzymanie rzeki Czerwonka II w km 3+819÷4+260, 5+353÷10+410 i 10+455÷10+830 (43)
44. Utrzymanie rzeki Miedzanka w km 0+500÷4+516, 9+504÷9+700, 10+950÷20+737 i 21+779÷24+257 (44)
45. Utrzymanie rzeki Lubiesza w km 0+000÷11+273 i 20+292÷24+540 (45)
46. Utrzymanie rzeki Osownica w km 4+100÷7+400 i 9+540÷13+640 (46)
47. Utrzymanie rzeki Kobylanka w km 0+000÷10+700 (47)
48. Utrzymanie rzeki Borówka w km 0+000÷11+690 (48)
49. Utrzymanie rzeki Brok w km 51+470÷51+982 i 72+543÷92+491 (49)
50. Utrzymanie rzeki Siennica w km 0+000÷17+636 i 17+811÷18+214 (50)
51. Utrzymanie rzeki Brok Mały w km 25+898÷44+160 (51)
52. Utrzymanie rzeki Jasionka (Wągroda) w km 2+984÷21+960 (52)
53. Utrzymanie rzeki Łętówka (Kanał Szumowo- Łętownica) w km 0+000÷19+058 (53)
54. Utrzymanie rzeki Pukawka w km 6+213÷28+215 (54)
55. Utrzymanie rzeki Kanał Ciek A w km 0+000÷9+167 (55)
56. Utrzymanie rzeki Zuzełka w km 2+047÷8+315 (56)
57. Utrzymanie rzeki Kanał Pułazie Gąsiorowo w km 2+510÷3+720 (57)

Załączniki

  Ogloszenie wstępne... Podlaski.pdf 8,41 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się