Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Eksploatacja systemu wodnego Kanału Wieprz-Krzna  
Przedmiot zamówienia
usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
10.000,00 PLN  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80  
Data publikacji od
2018-03-13  
Data publikacji do
2018-04-30  
Termin składania ofert
2018-03-20 10:00  
Numer zgłoszenia
Ogłoszenie nr 529903-N-2018  
Cpv
71311100-2 Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 

Eksploatacja systemu wodnego Kanału Wieprz-Krzna

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.doc 77,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ.doc 314,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał nr 11 Zakres c...tacyjnych.doc 64 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał nr.9 Wykaz urz...i budowli.doc 81,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał nr.12 Wzór umowy.doc 100 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 10 Instruk...tacji KWK.PDF 12,6 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zestawienie ofert.doc 38,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja z sesji ...cia ofert.doc 38,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborze oferty.pdf 626 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się