Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa środków czystości na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - 49/ROO/2018/AK  
Przedmiot zamówienia
dostawy  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80  
Data publikacji od
2018-04-05  
Data publikacji do
2018-06-20  
Termin składania ofert
2018-04-18 10:00  
Numer zgłoszenia
BZP nr 536612-N-2018 z dnia 2018-04-05  
Cpv
33711900-6 Mydło
33761000-2 Papier toaletowy
33763000-6 Ręczniki papierowe do rąk
39224300-1 Miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym
39224310-4 Szczotki toaletowe
39224340-3 Kosze
39525100-9 Ściereczki do kurzu
39800000-0 Środki czyszczące i polerujące
39820000-6 Środki organiczne powierzchniowo czynne
39830000-9 Środki czyszczące
39831000-6 Preparaty piorące
39831240-0 Preparaty czyszczące
39831250-3 Roztwory myjące
39831300-9 Środki do czyszczenia podłóg
39831600-2 Środki do czyszczenia toalet
39831700-3 Automatyczne dozowniki mydła
39832000-3 Produkty do zmywania naczyń
 

Przedmiotem zamówienia są dostawy środków czystości na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w podziale na części.

Załączniki

  zał. nr 1 do SIWZ ...mularz Oferty 84,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. nr 2 do SIWZ ...oświadczenie 20,4 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. nr 3 do SIWZ ...postępowaniu 17,62 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. nr 4 do SIWZ ... kapitałowej 68 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. nr 5 do SIWZ ...anie podmiotu 17,02 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. nr 6 do SIWZ ...u zamówienia 32 KB (doc) szczegóły pobierz
  tekst_ogłoszenia_BZP.pdf 3,37 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zał. nr 8A do SIWZ...GW w Krakowie 19,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  zał. nr 8B do SIWZ...WP w Kielcach 17,71 KB (xls) szczegóły pobierz
  zał. nr 7 do SIWZ - wzór umowy 2,42 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zał. nr 8C do SIWZ...WP w Krakowie 25,13 KB (xls) szczegóły pobierz
  zał. nr 8D do SIWZ... Nowym Sączu 19,1 KB (xls) szczegóły pobierz
  zał. nr 8E do SIWZ...w Sandomierzu 17,17 KB (xls) szczegóły pobierz
  zał. nr 8F do SIWZ...W WP w Żywcu 17,48 KB (xls) szczegóły pobierz
  zał. nr 9 do SIWZ - wykaz dostaw 13,51 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 19,23 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiany do SIWZ 09.04.2018.pdf 327,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o zmian...łoszenia.pdf 25,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał. nr 8A do SIWZ...Krakowie.xlsx 19,52 KB (xls) szczegóły pobierz
  zał. nr 8B do SIWZ...Kielcach.xlsx 18,08 KB (xls) szczegóły pobierz
  zał. nr 8C do SIWZ...Krakowie.xlsx 25,64 KB (xls) szczegóły pobierz
  zał. nr 8D do SIWZ...m Sączu.xlsx 19,43 KB (xls) szczegóły pobierz
  zał. nr 8E do SIWZ...domierzu.xlsx 17,47 KB (xls) szczegóły pobierz
  zał. nr 8F do SIWZ...w Żywcu.xlsx 17,73 KB (xls) szczegóły pobierz
  zmiany w SIWZ 12.04.2018 r.pdf 54,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pytania i odpowiedz...2.04.2018.pdf 192,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.doc 78,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja_o_wyborze_oferty.docx 41,83 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się