Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Unieważnienie postępowania: Usunięcie oberwiska w skarpie rzeki Janka Wschodnia w km 1+950 w miejscowości Leśna Jania;  
Przedmiot zamówienia
roboty budowlane;  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
zamówienie z wolnej ręki  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Tczewie  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80  
Data publikacji do
2018-05-21  
Termin składania ofert
2018-04-18 11:00  
Cpv
45246000-3 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
 

Zamawiający zawiadamia, że postępowanie zostało unieważnione. Postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemozliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

Roboty budowlane: usunięcie oberwiska w skarpie rzeki Janka Wschodnia w km 1+950 w miejscowości Leśna Jania;

Zamówienie do 30 000 euro;

Termin składania ofert: 18.04.2018 godz. 11:00

Miejsce składania ofert: Zarząd Zlewni w Tczewie ul. 30 stycznia 50.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

  2.Opis_przedm._zam..pdf 262,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1.Zapytanie_ofertowe.pdf 380,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5.Mapa.jpg 982,31 KB (jpg) szczegóły pobierz
  6.Formularz_oferty.docx 19,85 KB (doc) szczegóły pobierz
  7.kosztorys_ofertowy.docx 15,35 KB (doc) szczegóły pobierz
  8.wzor_umowy.pdf 217,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3.Zdjecie_1.jpg 5,98 MB (jpg) szczegóły pobierz
  4.Zdjecie_2.jpg 6,06 MB (jpg) szczegóły pobierz
  oczywista omyłka p...ska 16.04.pdf 270,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uniewaznienie.pdf 156,25 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się