Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - 145/ROO/2018/HŁ  
Przedmiot zamówienia
dostawa  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji do
2018-06-30  
Termin składania ofert
2018-05-08 10:00  
Numer zgłoszenia
BZP nr 552424-N-2018 z dnia 2018-04-27  
Cpv
22800000-8 Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru lub tektury
22815000-6 Notatniki
22817000-0 Terminarze lub organizery osobiste
22819000-4 Książki adresowe
22851000-0 Skoroszyty
22852100-8 Okładki na akta
22853000-4 Pojemniki na akta
30191130-4 Podkładki z klipsem
30192111-2 Poduszki z tuszem
30192121-5 Długopisy kulkowe
30192125-3 Pisaki
30192130-1 Ołówki
30192131-8 Ołówki automatyczne
30192160-0 Korektory
30192500-6 Okładki przezroczyste
30192900-0 Przybory do korygowania
30194000-5 Przybory kreślarskie
30197100-7 Zszywki, gwoździki z szerokim łebkiem, pinezki kreślarskie
30197220-4 Spinacze do papieru
30197320-5 Zszywacze
30197321-2 Usuwacz zszywek
30197330-8 Dziurkacze
30197620-8 Papier do pisania
30197630-1 Papier do drukowania
30199230-1 Koperty
30199330-2 Papier ciągły do drukarek komputerowych
30199410-7 Papier samoprzylepny
 

Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów biurowych na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w podziale na części.

Załączniki

  Opis przedmiotu zam... do SIWZ.docx 16,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  formularz oferty - ...1 do SIWZ.doc 86 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie o pr... do SIWZ.docx 16,96 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie o spe...3 do SIWZ.doc 67,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  ogłoszenie BZP.pdf 659,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  oświadczenie o wyk... do SIWZ.docx 19,47 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wykaz dostaw - zał... do SIWZ.docx 14,01 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór umowy - zal. ... do SIWZ.docx 28,57 KB (doc) szczegóły pobierz
  zestawienie kosztó... do SIWZ.xlsx 22,71 KB (xls) szczegóły pobierz
  zestawienie kosztó...SIWZ (2).xlsx 24,7 KB (xls) szczegóły pobierz
  zestawienie kosztó...SIWZ (2).xlsx 22,41 KB (xls) szczegóły pobierz
  zestawienie kosztó...SIWZ (2).xlsx 21,45 KB (xls) szczegóły pobierz
  zestawienie kosztó...SIWZ (2).xlsx 19,53 KB (xls) szczegóły pobierz
  zestawienie kosztó...SIWZ (2).xlsx 22,23 KB (xls) szczegóły pobierz
  zobowiazanie — za... do SIWZ.docx 18,89 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 8,26 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.doc 55,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja_o_wyborze_oferty.docx 39,72 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się