Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Bieżąca obsługa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej – wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Kielcach  
Przedmiot zamówienia
usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
4.000,00 PLN  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach ul. Witosa 86, 25-561 Kielce  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji do
2018-07-17  
Termin składania ofert
2018-06-04 10:00  

„Bieżąca obsługa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej – wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Kielcach”.

Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsługa budowli hydrotechnicznych – wałów p.powodziowych wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi z nimi związanymi oraz jazów.

Załączniki

  Załącznik Nr 1 do... OFERTOWY.pdf 440,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 2 do...AZ USŁUG.pdf 169,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 3 do...KAZ OSÓB.pdf 358,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 4 do...-JEDZ (2).doc 182,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf.PDF 2,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 4 do... JEDZ.PDF.pdf 367,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 5 do...JEDZ-ESPD.pdf 1,13 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 6 do...PITAŁOWA.pdf 147,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 7 do...FIKACJACH.pdf 112,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 8 do...O WAŁÓW.PDF 119,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 9 do...WY- wały.pdf 206,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załacznik Nr 10 do...WZ - MAPY.PDF 9,55 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2018-OJS092-208831-...mówieniu.pdf 143,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjasnienie do zapy...5.05.2018.pdf 1,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zalacznik Nr 1 do z....05.2018r.pdf 135,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o zmi...5.05.2018.pdf 1,16 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienie do zap....2018.pdf.PDF 1,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...t.13 RODO.PDF 675,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o wybor...ej oferty.PDF 985,99 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się