Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Udrożnienie rzek, kanałów z roślinności wodnej w Zarządzie Zlewni w Chojnicach  
Przedmiot zamówienia
usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Chojnicach  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji od
2018-05-12  
Data publikacji do
2018-09-17  
Termin składania ofert
2018-06-21 11:00  
Numer zgłoszenia
GD.ZOZ.1.281.1.2018  
Cpv
77112000-8 Wynajem kosiarek lub sprzętu rolniczego wraz z operatorem
 

 

 


30.08.2018 dodano:

w dniu 30.08.2018 opublikowano w DzUUE ogłoszenie o udzielonym zamówieniu: 

Dz.U./S S166  379003-2018-PL

treść ogłoszenia o udzielonym zamówieniu zawiera załącznik: 

Ogłoszenie_o_udzielonym_zamówieniu-2018-OJS166-379003-pl.pdf


17.08.2018 dodano:

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w części 1 zamówienia

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zamawiający PGW Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Chojnicach informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania 1 /części 1 Usuwanie wiatrołomów na rzece Sępolenka w km 14+900-23+000 zamówienia (numer referencyjny): GD.ZOZ.1.281.1.2018 pn „”Udrożnienie rzek, kanałów z roślinności wodnej w Zarządzie Zlewni w Chojnicach w podziale na części”, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp.

UZASADNIENIE: cena najkorzystniejszej oferty nr 7 przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (zarówno przekracza podaną przez zamawiającego kwotę zarezerwowaną dla części jak i w ogólnym bilansie dla całości zamówienia), zamawiający nie zdecydował się na zwiększenie kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.


Z dniem 14.08.2018 w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta nr 5 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych złożona dla zadania I/ część1 Usuwanie wiatrołomów na rzece Sępolenka w km 14+900-23+000  przez firmę: MELTER Kinga Stasik-Jakubowska. Zgodnie z zasadami określonymi w art. 24aa (tzw. "procedury odwróconej") przewidzianej do zastosowania w SIWZ zgodnie z pkt. 7.6 w odniesieniu do części I przystąpiono do badania i oceny oferty nr 7 najniżej uplasowanej w rankingu ofert złożonej przez: FHU Michał Bogalecki.

Informacja o odrzuceniu oferty z uzasadnieniem w załączeniu - zawiadomienie_o_odrzuceniu_oferty


24.07.2018 dodano:

Informacje o terminie zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w podziale na części:

Wyznacza się termin na podpisanie umowy dla części 2-35 na dzień 08.08.2018 r. w Zarządzie Zlewni  w Chojnicach w godzinach urzędowania


dodano sprostowanie do zawiadomiena o wyborze najkorzystniejszej oferty polegające na poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej - podaniu pełnej nazwy Wykonawcy w kol. 6  zestawienia zbiorczego ofert wybranych jako najkorzystniejsze dla części  8, 9, 19, 20, 22, 23 -  treść sprostowania w załączeniu - sprostowanie-do-wyboru-n-o-z-dnia-18-07-2018


18.07.2018 dodano:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dna 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

treść zawiadomiena wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik pn. "Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty"

zestawienie zbiorcze i porównanie złożonych ofert zawierają tabela_1_i _tabela_2 w załączeniu  


Informacja o terminie zawarcia umowy w sprawie zamówiena publicznego w podziale na części

Zgodne z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy PZP umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zawiera umowę z wykonawcami wyszczególnionymi w zestawieniu ofert ocenionych jako najkorzystniejsze.


informacja o odrzuceniu oferty

W prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta nr 1 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych złożona dla zadania I/ część1 Usuwanie wiatrołomów na rzece Sępolenka w km 14+900-23+000 złożona przez: PRIM S.C., Ryszard Stasik, Tomasz Olewiński, ul. Sportowa 1C, 86-141 Lniano. Zgodnie z zasadami określonymi w art. 24aa (tzw. "procedury odwróconej") przewidzianej do zastosowania w SIWZ zgodnie z pkt. 7.6 w odniesieniu do części I przystapiono do badania i oceny oferty niżej uplasowanej w rankingu ofert złożonej przez: MELTER Kinga Stasik-Jakubowska, ul. Królowej Bony 13/9, 80-034 Gdańsk.

Informacja o odrzuceniu oferty z uzasadnieniem w załączeniu - Oferta_odrzucona


dnia 25.06.2018 dodano:  sprostowanie informacji o otwarciu ofert z dnia 21.06.2018 r.

 

Dodano w załączeniu klauzulę informacyjną z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Informujemy, że administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest zarówno Zamawiający jak i Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.

 

Dodano sprostowanie do treści ogłoszonego zamówienia: Dz.U. UE 2018/S 093-211808

załącznik: Sprostowanie_17_05_2018-OJS093-211808-pl.pdf

Formularze cenowe w wersji edytowalnej załącznik: T1_ZAD_I-V_FormularzeCenowe.zip

  

Miejsce składania ofert: ZARZĄD ZLEWNI W CHOJNICACH ul. ŁUŻYCKA 1A, 89 – 600 CHOJNICE

   

Przedmiotem zamówienia jest udrożnienie rzek, kanałów z roślinności wodnej w Zarządzie Zlewni w Chojnicach w podziale na następujące części:

ZADANIE I:Nadzór Wodny w Bydgoszczy

 1. część 1 Usuwanie wiatrołomów na rzece Sępolenka w km 14+900 – 23+000
 2. część 2 Lucimka w km 6+000 – 8+500
 3. część 3 Struga Graniczna w km 1+453 – 2+719, 3+129 – 23+677
 4. część 4 Struga Kotomierzyca – zbiornik Kotomierz w km 18+700 – 19+500, w km 19+862-33+122

  ZADANIE II:Nadzór Wodny w Chojnicach
 5. część 5  Rzeka Wda z dopływami  (Niechwaszcz, kanał Niechwaszcz, Korzenica,  Dębrznica, Konitop)
 6. część 6  Rzeka Chocina z dopływami (Prądzona i Osusznica)
 7. część 7  Rzeka Brda z dopływami  (Zbrzyca, Boryń, Str.”C” Mielno, Kłonecznica, Str. Zapceń, Str. „A” Zapceń, Młosina, Str. Czernicka, Orla Struga)

   ZADANIE III:Nadzór Wodny w Człuchowie
 8. część 8 Rzeka Brda z dopływami (Lipczynka, Kanał Nowa Wieś, Ruda, Cylnica)

   ZADANIE IV:Nadzór Wodny w Tucholi
 9. część 9 Struga Klaskawska w km 0+000-5+698, gmina Czersk, powiat chojnicki
 10. część 10 Rzepiczna w km 0+000-3+659, gmina Tuchola, powiat tucholski
 11. część 11 Zwierzynka w km 0+000-8+000, 9+981-18+077, gmina Tuchola, powiat tucholski
 12. część 12 Szumiąca etap I w km 13+592-13+629, 13+916-14+375, 14+660-17+002, 17+515-20+039, 20+204-20+479, gmina Cekcyn, powiat Tucholski
 13. część 13 Graniczek etap I w km 0+000-4+527, gmina Tuchola, powiat tucholski
 14. część 14 Wielki Kanał Brdy w km 0+453-0+753, 0+759-1+534, 4+957-5+407, 5+413-5+603, 8+100-8+220, 8+225-10+005, 10+012-15+752, 16+824-19+070, gmina Tuchola, powiat Tucholski, gmina Czersk, powiat chojnicki
 15. część 15 Rakówka w km 2+000-7+097, 7+855-8+269, 9+447-12+167, 12+738-15+646, gmina Cekcyn, powiat Tucholski
 16. część 16 Struga Kicz w km  6+375-14+000, 14+879-19+326, 21-251-21+455, 21+486-21+620, gmina Tuchola, powiat tucholski
 17. część 17 Struga Silno w km 2+792-8+982, gmina Chojnice, powiat chojnicki
 18. część 18 Struga Raciąż w km 1+400-4+600, gmina Tuchola, powiat tucholski
 19. część 19 Suska Struga w km 0+000-0+500, 1+170-12+966, gmina Czersk, powiat chojnicki
 20.  część 20 Kamionka w km 19+125 - 38+900, 40+600 - 43+500 , 58+000 – 62+584, gmina Gostycyn, powiat tucholski, gmina: Sępólno Krajeńskie, Kamień Krajeński, powiat sępoleński
 21. część 21 Struga Ciechocińska w km 0+000-3+346, 6+574-7+812, 13+304-13+566, 15+439-15+892, 20+675-22+017, gmina: Tuchola, Kęsowo, powiat tucholski, gmina Chojnice, powiat Chojnicki
 22. część 22 Struga Baba w km 0+000-1+600, 2+172-3+313, 3+331-4+540, 4+540-6+615, 6+615-7+717, gmina Czersk, powiat chojnicki
 23. część 23 Czerska Struga w km 7+117-12+356, 15+340-18+100, 19+400-20+242, 20+242-20+442, 20+442-22+463, 24+054-26+185, 27+060-28+100 gmina Czersk, powiat chojnicki
   
  ZADANIE V:Nadzór Wodny w Świeciu
 24. część 24 Wda w km 98+000-118+500, 127+000-133+000, gm. Lubichowo, Osieczna, pow. starogardzki
 25. część 25 Kanał Główny Świecki - I etap w km 0+000-10+664, gm. Świecie, pow. świecki
 26. część 26Struga Sobina - I etap w km 16+500-18+939, 18+949-20+700, gm. Osie, pow. świecki
 27. część 27 Prusina - I etap w km 21+531-26+900, gm. Osieczna, pow. starogardzki
 28. część 28 Struga Karszanek w km 0+000-4+623, gm. Osiek, pow. starogardzki
 29. część 29 Siekierka w km 0+000-1+150, Wstążka w km 0+000-2+116, gm. Osiek, pow. starogardzki
 30. część 30 Stara Wda w km 0+000-2+175, Zelgoszczówka w km 0+000-1+826, 2+001-2+773, 3+293-5+900, gm. Lubichowo, pow. starogardzki
 31. część 31 Kanał Szlachta w km 0+320-8+056, gm. Osieczna, pow. starogardzki
 32. część 32Struga Wyrwa - I etap w km 7+100-16+182, gm. Bukowiec, pow. świecki
 33. część 33Struga Wyrwa - II etap w km 17+262-25+413, gm. Bukowiec, Lniano, pow. świecki
 34. część 34Struga Dworzysko w km 0+000-15+920, gm. Świecie, Bukowiec, pow. świecki
 35. część 35Potok Młyński w km 0+000-4+265, gm. Bukowiec, pow. Świecki 

Szczegółowe informacje o przedmiocie zamówienia wraz z kwotami wadium do wniesienia na poszczególne części znajdują się w załącznikach poniżej 

Termin otwarcia ofert: 21.06.2018r. godz. 11:30

Załączniki

  JEDZ w formacie XML.zip 10,96 KB (zip) szczegóły pobierz
  JEDZ w formacie PDF.pdf 86,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  JEDZ w formacie XML.xml 137,04 KB (xml) szczegóły pobierz
  ogłoszenie opublik..._Chojnice.pdf 577,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  T3_ZAD_1_OPZ.zip 3,85 MB (zip) szczegóły pobierz
  T3_ZAD_3_OPZ.zip 7,16 MB (zip) szczegóły pobierz
  T3_ZAD_4_OPZ.zip 8,45 MB (zip) szczegóły pobierz
  TOM I SIWZ Instrukc...ykonaców.pdf 1,11 MB (pdf) szczegóły pobierz
  TOM II Umowa_Wzór.pdf 1,69 MB (pdf) szczegóły pobierz
  T3_ZAD_2_OPZ.zip 6,33 MB (zip) szczegóły pobierz
  T3_ZAD_5_OPZ.zip 5,96 MB (zip) szczegóły pobierz
  Sprostowanie_17_05_...211808-pl.pdf 75,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  T1_ZAD_I-V_FormularzeCenowe.zip 211,56 KB (zip) szczegóły pobierz
  Klauzula informacyj.... 13 RODO.pdf 469,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o otwarc...1.06.2018.pdf 3,61 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprostowanie info z...1.06.2018.pdf 1,07 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o wyb...ej oferty.pdf 4,62 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zestawienie zbiorcz...ab1 iTab2.pdf 1,1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Oferta odrzucona.pdf 1,33 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprostowanie do wyb...8.07.2018.pdf 7,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie_o_odr...iu_oferty.pdf 469,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie_o_udzie...379003-pl.pdf 863,54 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się