Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Udrożnienie rzek, kanałów z roślinności wodnej w Zarządzie Zlewni w Chojnicach  
Przedmiot zamówienia
usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Chojnicach  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80  
Data publikacji od
2018-05-12  
Data publikacji do
2018-09-30  
Termin składania ofert
2018-06-21 11:00  
Cpv
77112000-8 Wynajem kosiarek lub sprzętu rolniczego wraz z operatorem
 

Dodano sprostowanie do treści ogłoszonego zamówienia: Dz.U. UE 2018/S 093-211808

załącznik: Sprostowanie_17_05_2018-OJS093-211808-pl.pdf

Formularze cenowe w wersji edytowalnej załącznik: T1_ZAD_I-V_FormularzeCenowe.zip

Miejsce składania ofert: ZARZĄD ZLEWNI W CHOJNICACH ul. ŁUŻYCKA 1A, 89 – 600 CHOJNICE

Przedmiotem zamówienia jest udrożnienie rzek, kanałów z roślinności wodnej w Zarządzie Zlewni w Chojnicach w podziale na następujące części:

ZADANIE I:Nadzór Wodny w Bydgoszczy

 1. część 1 Usuwanie wiatrołomów na rzece Sępolenka w km 14+900 – 23+000
 2. część 2 Lucimka w km 6+000 – 8+500
 3. część 3 Struga Graniczna w km 1+453 – 2+719, 3+129 – 23+677
 4. część 4 Struga Kotomierzyca – zbiornik Kotomierz w km 18+700 – 19+500, w km 19+862-33+122

  ZADANIE II:Nadzór Wodny w Chojnicach
 5. część 5  Rzeka Wda z dopływami  (Niechwaszcz, kanał Niechwaszcz, Korzenica,  Dębrznica, Konitop)
 6. część 6  Rzeka Chocina z dopływami (Prądzona i Osusznica)
 7. część 7  Rzeka Brda z dopływami  (Zbrzyca, Boryń, Str.”C” Mielno, Kłonecznica, Str. Zapceń, Str. „A” Zapceń, Młosina, Str. Czernicka, Orla Struga)

   

  ZADANIE III:Nadzór Wodny w Człuchowie
 8. część 8 Rzeka Brda z dopływami (Lipczynka, Kanał Nowa Wieś, Ruda, Cylnica)

   

  ZADANIE IV:Nadzór Wodny w Tucholi
 9. część 9 Struga Klaskawska w km 0+000-5+698, gmina Czersk, powiat chojnicki
 10. część 10 Rzepiczna w km 0+000-3+659, gmina Tuchola, powiat tucholski
 11. część 11 Zwierzynka w km 0+000-8+000, 9+981-18+077, gmina Tuchola, powiat tucholski
 12. część 12 Szumiąca etap I w km 13+592-13+629, 13+916-14+375, 14+660-17+002, 17+515-20+039, 20+204-20+479, gmina Cekcyn, powiat Tucholski
 13. część 13 Graniczek etap I w km 0+000-4+527, gmina Tuchola, powiat tucholski
 14. część 14 Wielki Kanał Brdy w km 0+453-0+753, 0+759-1+534, 4+957-5+407, 5+413-5+603, 8+100-8+220, 8+225-10+005, 10+012-15+752, 16+824-19+070, gmina Tuchola, powiat Tucholski, gmina Czersk, powiat chojnicki
 15. część 15 Rakówka w km 2+000-7+097, 7+855-8+269, 9+447-12+167, 12+738-15+646, gmina Cekcyn, powiat Tucholski
 16. część 16 Struga Kicz w km  6+375-14+000, 14+879-19+326, 21-251-21+455, 21+486-21+620, gmina Tuchola, powiat tucholski
 17. część 17 Struga Silno w km 2+792-8+982, gmina Chojnice, powiat chojnicki
 18. część 18 Struga Raciąż w km 1+400-4+600, gmina Tuchola, powiat tucholski
 19. część 19 Suska Struga w km 0+000-0+500, 1+170-12+966, gmina Czersk, powiat chojnicki
 20.  część 20 Kamionka w km 19+125 - 38+900, 40+600 - 43+500 , 58+000 – 62+584, gmina Gostycyn, powiat tucholski, gmina: Sępólno Krajeńskie, Kamień Krajeński, powiat sępoleński
 21. część 21 Struga Ciechocińska w km 0+000-3+346, 6+574-7+812, 13+304-13+566, 15+439-15+892, 20+675-22+017, gmina: Tuchola, Kęsowo, powiat tucholski, gmina Chojnice, powiat Chojnicki
 22. część 22 Struga Baba w km 0+000-1+600, 2+172-3+313, 3+331-4+540, 4+540-6+615, 6+615-7+717, gmina Czersk, powiat chojnicki
 23. część 23 Czerska Struga w km 7+117-12+356, 15+340-18+100, 19+400-20+242, 20+242-20+442, 20+442-22+463, 24+054-26+185, 27+060-28+100 gmina Czersk, powiat chojnicki

   

  ZADANIE V:Nadzór Wodny w Świeciu
 24. część 24 Wda w km 98+000-118+500, 127+000-133+000, gm. Lubichowo, Osieczna, pow. starogardzki
 25. część 25 Kanał Główny Świecki - I etap w km 0+000-10+664, gm. Świecie, pow. świecki
 26. część 26Struga Sobina - I etap w km 16+500-18+939, 18+949-20+700, gm. Osie, pow. świecki
 27. część 27 Prusina - I etap w km 21+531-26+900, gm. Osieczna, pow. starogardzki
 28. część 28 Struga Karszanek w km 0+000-4+623, gm. Osiek, pow. starogardzki
 29. część 29 Siekierka w km 0+000-1+150, Wstążka w km 0+000-2+116, gm. Osiek, pow. starogardzki
 30. część 30 Stara Wda w km 0+000-2+175, Zelgoszczówka w km 0+000-1+826, 2+001-2+773, 3+293-5+900, gm. Lubichowo, pow. starogardzki
 31. część 31 Kanał Szlachta w km 0+320-8+056, gm. Osieczna, pow. starogardzki
 32. część 32Struga Wyrwa - I etap w km 7+100-16+182, gm. Bukowiec, pow. świecki
 33. część 33Struga Wyrwa - II etap w km 17+262-25+413, gm. Bukowiec, Lniano, pow. świecki
 34. część 34Struga Dworzysko w km 0+000-15+920, gm. Świecie, Bukowiec, pow. świecki
 35. część 35Potok Młyński w km 0+000-4+265, gm. Bukowiec, pow. Świecki

   

  Termin otwarcia ofert: 21.06.2018r. godz. 11:30

Załączniki

  JEDZ w formacie XML.zip 10,96 KB (zip) szczegóły pobierz
  JEDZ w formacie PDF.pdf 86,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  JEDZ w formacie XML.xml 137,04 KB (xml) szczegóły pobierz
  ogłoszenie opublik..._Chojnice.pdf 577,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  T3_ZAD_1_OPZ.zip 3,85 MB (zip) szczegóły pobierz
  T3_ZAD_3_OPZ.zip 7,16 MB (zip) szczegóły pobierz
  T3_ZAD_4_OPZ.zip 8,45 MB (zip) szczegóły pobierz
  TOM I SIWZ Instrukc...ykonaców.pdf 1,11 MB (pdf) szczegóły pobierz
  TOM II Umowa_Wzór.pdf 1,69 MB (pdf) szczegóły pobierz
  T3_ZAD_2_OPZ.zip 6,33 MB (zip) szczegóły pobierz
  T3_ZAD_5_OPZ.zip 5,96 MB (zip) szczegóły pobierz
  Sprostowanie_17_05_...211808-pl.pdf 75,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  T1_ZAD_I-V_FormularzeCenowe.zip 211,56 KB (zip) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się