Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Utrzymanie obiektów związanych z gospodarką wodną RZGW Gdańsk - Nadzór Wodny Chełmno  
Przedmiot zamówienia
usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Zarząd Zlewni w Toruniu  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji od
2018-05-14  
Data publikacji do
2018-10-02  
Termin składania ofert
2018-06-20 11:00  
Numer zgłoszenia
GD.ZOZ.5.281.1.1.2018.AZ  
Cpv
90721800-5 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usług konserwacyjnych na rzekach i kanałachzlokalizowanych na terenie Zarządu Zlewni w Toruniu Nadzoru Wodnego Chełmno, polegające wykoszeniuskarp i dna z wygrabieniem, wyciągnięcie wykoszonych porostów, mechanicznym odmuleniu dna, ręcznehakowanie dna, ręczne usunięcie roślinności korzeniącej się w dnie, oczyszczeniu dna z zatorów, oczyszczenieprzepustów, odbudowie skarp i zabezpieczeniem przed erozją, z podziałem na 6 części.

Załączniki

  Czesc_II_SIWZ_wzor_umowy.pdf 2,86 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Czesc_III_SIWZ_OPIS..._cenowe A.zip 9,38 MB (zip) szczegóły pobierz
  Czesc_I_SIWZ_i_zalaczniki.pdf 10,9 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Czesc_III_SIWZ_OPIS..._cenowe B.zip 9,5 MB (zip) szczegóły pobierz
  JEDZ_pdf_oraz_xml.zip 86,23 KB (zip) szczegóły pobierz
  ogłoszenie.pdf 197,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał_nr_1_do_IDW_JE...dytowalny.doc 181,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  załaczniki_edytowalne.doc 135,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Czesc_III_SIWZ_OPIS..._cenowe C.zip 8,8 MB (zip) szczegóły pobierz
  Czesc_III_SIWZ_OPIS..._cenowe D.zip 18,5 MB (zip) szczegóły pobierz
  informacja z otwarcia ofert.pdf 619,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o wyborze ofert.pdf 1,18 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się