Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Koszenie wałów przeciwpowodziowych na obszarze NW Proszowice, NW Brzesko, NW Bochnia, Gminy: Bochnia, Szczurowa, Rzezawa, Borzęcin, Koszyce, Proszowice, Szczurowa, Nowy Korczyn, Bolesław, Gręboszów, Drwinia, Bochnia, Łapanów, M. Bochnia i Szczurowa - 169/ZZK/2018/KR  
Przedmiot zamówienia
usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krakowie ul. J. M. Piłsudskiego 22 , 31-109 Kraków  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji do
2018-08-15  
Termin składania ofert
2018-06-25 09:00  
Cpv
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej zwanej Pzp.

Przedmiotem zamówienia jest koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie nadzorów wodnych Proszowice, Bochnia . Brzesko wchodzących w skład  Zarządu Zlewni w Krakowie.

Załączniki

  Część 1 Formular...towydocx.docx 17,1 KB (doc) szczegóły pobierz
  Część 3 Formular...towydocx.docx 17,01 KB (doc) szczegóły pobierz
  Część 2 Formular...towydocx.docx 16,15 KB (doc) szczegóły pobierz
  część 4 Formular...ofertowy .xls 43,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  część 5 Formularz ofertowy.xls 45 KB (xls) szczegóły pobierz
  część 6 Formular...ofertowy .xls 45 KB (xls) szczegóły pobierz
  część 7 Formularz ofertowy.xls 39 KB (xls) szczegóły pobierz
  część 8 Formular...ofertowy .xls 29,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  część 9 Formular...ofertowy .xls 32 KB (xls) szczegóły pobierz
  Część 10 Formul...ofertowy .xls 32,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zamówieniu.docx 35,28 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularza-JEDZ.doc 183 KB (doc) szczegóły pobierz
  Instrukcja-wypelnia...JEDZ-ESPD.pdf 1,13 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ .docx 117,16 KB (doc) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o zmian...oszenia.docx 14,4 KB (doc) szczegóły pobierz
  zmiana treści SIWZ.docx 14,98 KB (doc) szczegóły pobierz
  zmieniony formularz... do cz.1.docx 17,6 KB (doc) szczegóły pobierz
  informacja z otwarcia ofert.docx 21,25 KB (doc) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o wybor.... oferty.docx 81,42 KB (doc) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o udzie...ówienia.docx 40,17 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się