Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dokumentacja na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych - jezioro Skarlińskie (PLLW20174)  
Przedmiot zamówienia
usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
zamówienie z wolnej ręki  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji do
2018-11-03  
Termin składania ofert
2018-05-24 15:00  
Cpv
90712000-1 Planowanie środowiska naturalnego
 

Dokonano wybory najkorzystniejszej oferty - informacja w załączniku

Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe

Nr sprawy: GD.RZP.400.1.5.2018.MW

Termin składania ofert: 24.05.2018 r.

Załączniki

  zał2_Formularz ofe...rlińskie.doc 61 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał3_wzór umowy_j...rlińskie.pdf 241,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał1_OPZ jez.Skarlińske.docx 75,52 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał1_do formularza oferty.doc 34,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zapytanie ofertowe_...rlińskie.pdf 829,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał1_OPZ jez.Skarlińske.docx 75,52 KB (doc) szczegóły pobierz
  Inormacja o wyborze...20180525.docx 49,05 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się