Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Zabezpieczenie skarpy na wysokości budynków nr 10B i 10C wraz z remontem koryta pot. Piekielnica w km 4+300 – 4+700 na terenie miejscowości Przygórze  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
11.000,00 PLN  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji od
2018-06-08  
Data publikacji do
2018-09-16  
Termin składania ofert
2018-06-26 09:30  
Numer zgłoszenia
WR.ROZ.281.13.2018  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579, z późn. zm.), dalej zwanej „Pzp”,  na zadanie pod nazwą:


„Zabezpieczenie skarpy na wysokości budynków nr 10B i 10C wraz
 z remontem koryta pot. Piekielnica w km  4+300 – 4+700  na terenie miejscowości Przygórze”.

Załączniki

  Ogloszenie o zamowieniu.pdf 211,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 273,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał nr 01 do SIWZ ... ofertowy.pdf 116,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał nr 02 wzór umowy.pdf 318,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał nr 03 do SIWZ ...ru Robót.pdf 227,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał nr 04 do SIWZ ...m. robót.pdf 18,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał nr 05 do SIWZ ...echniczna.pdf 1005,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał nr 06 do SIWZ ...wyk cz. 1.zip 20,54 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zał nr 06 do SIWZ ...wyk cz. 2.zip 8,96 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zał nr 07 do SIWZ-mapy.zip 944,46 KB (zip) szczegóły pobierz
  informacja z otwarcia ofert.pdf 63,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja_o_wyborz...tniejszej.pdf 57,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzie...mówienia.pdf 126,2 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się