Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
„Przedłużenie kontraktów serwisowych i pakietów oprogramowania antywirusowego zainstalowanych na sprzęcie komputerowym w PGW WP RZGW we Wrocławiu i jednostkach podległych  
Przedmiot zamówienia
Usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji od
2018-06-08  
Data publikacji do
2018-08-24  
Termin składania ofert
2018-06-26 10:30  
Numer zgłoszenia
WR.ROZ.281.16.2018  

„Przedłużenie kontraktów serwisowych i pakietów oprogramowania antywirusowego zainstalowanych na sprzęcie komputerowym w PGW WP RZGW we Wrocławiu i jednostkach podległych”

Załączniki

  Ogloszenie o zamowieniu.pdf 344,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 362,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal nr 01 Formularz ofertowy.pdf 281,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal nr 02 wzór umowy.pdf 146,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal nr 03 - OPZ - część 1.pdf 383,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal nr 03 - OPZ - część 2.pdf 340,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal nr 03 - OPZ - część 3.pdf 313,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal nr 03 - OPZ - część 4.pdf 312,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal nr 04 kosztorys... III, IV.xlsx 19,06 KB (xls) szczegóły pobierz
  informacja 1.pdf 250,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogloszenie o zmiani...loszenia1.pdf 174 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal nr 02 wzor umow....06.2018).pdf 219,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja 2.pdf 372,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogloszenie o zmiani...loszenia2.pdf 114,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 171,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wybór oferty dla c...i 1 2 3 4.pdf 152,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzie...mówienia.pdf 222,43 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się