Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Oszacowanie kosztów ustanowienia obszaru ochronnego GZWP nr 125 Zbiornik międzymorenowy Wałcz-Piła  
Przedmiot zamówienia
usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Al. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji do
2018-07-19  
Termin składania ofert
2018-06-18 12:00  
Numer zgłoszenia
Ogłoszenie nr 570574-N-2018 z dnia 2018-06-09 r.  
Cpv
71313000-5 Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego
90712000-1 Planowanie środowiska naturalnego
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania pn.: ”Oszacowanie kosztów ustanowienia obszaru ochronnego GZWP nr 125 Zbiornik międzymorenowy Wałcz-Piła” obejmującego oszacowanie kosztów i korzyści wynikających z wprowadzenia na projektowanym obszarze ochronnym nakazów, zakazów i ograniczeń ujętych w „Dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 125 Wałcz – Piła” oraz wynikających z przepisów odrębnych, porównanie tych kosztów i korzyści wraz z oceną przewidywanych skutków społeczno-ekonomicznych ustanowienia przedmiotowego obszaru ochronnego oraz wskazanie nakazów, zakazów i ograniczeń, dla których istnieje ostateczne uzasadnienie ich wprowadzenia do rozporządzenia Wojewody (na wniosek Dyrektora RZGW Wód Polskich) ustanawiającego obszar ochronny w oparciu o „Metodykę wstępnego oszacowania kosztów ustanawiania obszarów ochronnych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych na obszarze regionu wodnego Warty” (Ecogem Sp. z o.o., 2015).

Załączniki

  Ogłoszenie nr 570574.pdf 577,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  01_2018 siwz.pdf 2,84 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zalaczniki_do_edycji.zip 131,5 KB (zip) szczegóły pobierz
  informacja z otwarcia ofert.doc 90 KB (doc) szczegóły pobierz
  01_2018_informacja ...ze oferty.pdf 38,57 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się