Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
„Koszenie wałów na obszarze ZZ Sandomierz, Konserwacja czaszy zbiornika w rejonach cofkowych – rzeka Czarna Staszowska w km 46+540-47+540 w m. Raków i Pągowiec  
Przedmiot zamówienia
usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji do
2018-10-01  
Termin składania ofert
2018-07-25 10:00  
Numer zgłoszenia
2018/S 109-248207  
Cpv
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
 

„Koszenie wałów na obszarze ZZ Sandomierz, Konserwacja czaszy zbiornika w rejonach cofkowych – rzeka Czarna Staszowska w km 46+540-47+540 w m. Raków i Pągowiec

Przedmiotem zamówienia jest koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie Nadzorów Wodnych: Sandomierz, Opatów, Połaniec, Staszów, Dąbrowa Tarnowska i zbiornika wodnego Chańcza wchodzących w skład Zarządu Zlewni w Sandomierzu.
Zamówienie zostało podzielone na części w ramach nadzorów wodnych w zależności od ich położenia i wzajemnych odległości. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.
Usługi konserwacyjne będą polegać na mechanicznym wykoszeniu porostów ze skarp wału, koryta rzeki i międzywala, korony i ramp przejazdowych oraz ręcznym dokoszeniu porostów gęstych twardych w miejscach niedostępnych dla sprzętu mechanicznego tj. w obrębie przejazdów wałowych, mostów, przepustów. Wykoszenie z rozdrobnieniem lub wygrabieniem i wywozem poza obręb robót. Prace konserwacyjne należy wykonać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Sprzęt koszący dostosować do parametrów wałów, aby zapobiec ich uszkodzeniu.
 

Załączniki

  Cześć 1 Sandomierz.docx 33,06 KB (doc) szczegóły pobierz
  Część 2 Sandomierz.docx 32,33 KB (doc) szczegóły pobierz
  2018-OJS109-248207-pl.pdf 318,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Część 3 Sandomierz.docx 30,23 KB (doc) szczegóły pobierz
  Część 4 Sandomierz.docx 30,25 KB (doc) szczegóły pobierz
  Część 5 Sandomierz.docx 32,33 KB (doc) szczegóły pobierz
  Część 6 Połaniec.docx 30,61 KB (doc) szczegóły pobierz
  Część 7 Połaniec.docx 30,36 KB (doc) szczegóły pobierz
  Część 8 Połaniec.docx 31,95 KB (doc) szczegóły pobierz
  Część 9 Połaniec.docx 32,74 KB (doc) szczegóły pobierz
  Część 10 Dąbrowa.docx 32,77 KB (doc) szczegóły pobierz
  Część 11 Dąbrowa.docx 32,37 KB (doc) szczegóły pobierz
  Część 12 Dąbrowa.docx 32,01 KB (doc) szczegóły pobierz
  Część 13 Zbiorni...Chańcza.docx 31,13 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ.docx 103,11 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 2 do...arza-JEDZ.doc 212 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 9 do...JEDZ-ESPD.pdf 1,13 MB (pdf) szczegóły pobierz
  modyfikacja SIWZ.docx 75,62 KB (doc) szczegóły pobierz
  2018-OJS125-286192-pl.pdf 67,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Część 2 - nowy formularz.docx 30,55 KB (doc) szczegóły pobierz
  Część 3 - nowy formularz.docx 30,3 KB (doc) szczegóły pobierz
  Część 4 - nowy formularz.docx 32,97 KB (doc) szczegóły pobierz
  ENOTICES_n0027c8c-2...6-NF14-PL.pdf 80,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  modyfikacja SIWZ 05.07.2018.docx 80,28 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc... 13 RODO.docx 56,89 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz... 8, 9, 13.pdf 175,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz..., 11 i 12.pdf 176,87 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się