Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Remont stopnia w km 20+420 rzeki Minina wraz z zabudową wyrwy w km 20+395 – 20+445, tj. 50m oraz konserwacja koryta w km 20+240 – 20+395 i 20+445 – 20+600 w m. Kamionka, gm. Kamionka, pow. lubartowski  
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
10.300,00 PLN  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji od
2018-06-13  
Data publikacji do
2018-08-03  
Termin składania ofert
2018-07-03 10:00  
Numer zgłoszenia
2018/S 111-252122  

Zamówienie dotyczy remontu stopnia korekcyjnego istniejącegow km 20+420 rz. Mininy , a także uporządkowania koryta przed i za tym stopniem, likwidację rozległej wyrwy brzegowej wraz z pracami konserwacyjnymi koryta rzeki na łacznej długości 360 m.

Zakres zmówienie  obejmuje głównie:

- wykonanie ścianki szczelnej  PVC;

        -umocnienie i uszczelnienie bystrza  stopnia i jego ponuru;

        - rozbiórka pozostałości po budowli zniszczonej;

         - wykonanie umocnień za pomocą materacy siatkowo-kamiennych;

         - wykonanie opaski z kiszki faszynowej 2xfi 20;

         - wykonanie drtogi tymczasowej z płyt JOMB.

Załączniki

  Dok.proj.zip 12,62 MB (zip) szczegóły pobierz
  Formularz-JEDZ (2).doc 187 KB (doc) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o zamó...252122-pl.pdf 145,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Instrukcja-wypelnia...JEDZ-ESPD.pdf 1,13 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Przedmiar rob. Minina.pdf 1,55 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ z załącznikami.doc 439 KB (doc) szczegóły pobierz
  Umowa_roboty_bud. s...inina (2).doc 150 KB (doc) szczegóły pobierz
  Spec.Techn. REMONT ...a Mininie.pdf 768,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Modyfikacja SIWZ.doc 59,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zmodyfikowany wzór oferty.doc 94,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Modyfikacja SIWZ281.3.doc 55,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zestawieniw ofert3.doc 41,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...ofertyBIP.pdf 353,83 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się