Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Zabudowa wyrw po bobrach w wałach na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu II  
Przedmiot zamówienia
roboty budowlane;  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80  
Data publikacji do
2018-10-02  
Termin składania ofert
2018-07-25 09:00  
Cpv
45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 

Informacja o wyborze ofert - w załączniku

 

Informacja o wyborze oferty - w załączniku

 

Informacja z otwarcia ofert - w załączniku

  1. Przedmiotem zamówienia jest: Zabudowa wyrw po bobrach w wałach na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu
  2. Zamówienie obejmuje:
  • część zamówienia nr 1- Zabudowa uszkodzeń wałów ppow. (nory) w basenie Zalewu Wiślanego i gminy Gronowo Elbląskie - ZZ Elbląg - Zadanie nr 1;
  • część zamówienia nr 2- Zabudowa uszkodzeń wałów ppow. (nory) w basenie Jeziora Drużno gminy Elbląg i Rychliki - ZZ Elbląg- Zadanie nr 3;
  • część zamówienia nr 3- Zabudowa uszkodzeń wałów ppow. (nory) powiat malborski i nowodworski - NW Malbork - Zadanie nr 4;
  • część zamówienia nr 4- Zabudowa uszkodzeń wałów ppow. (nory) powiat nowodworski i malborski - NW Nowy Dwór Gd. - Zadanie nr 6.

Zamówienie w szczególności obejmuje:

Część zamówienia nr 1:            

-  Zabudowa uszkodzeń korpusu wałów ppow. (nory) – 1,67 km;

Część zamówienia nr 2:            

-  Zabudowa uszkodzeń korpusu wałów ppow. (nory) – 1,14 km;

Część zamówienia nr 3:            

- Zabudowa uszkodzeń korpusu wałów ppow. (nory) – 1,14 km;

Część zamówienia nr 4:            

- Zabudowa uszkodzeń korpusu wałów ppow. (nory) – 0,83 km.

 

Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia dla części zamówienia nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 stanowią załączniki, do SIWZ:

- załącznik nr  1a - Uproszczona dokumentacja techniczna dla zadania nr 1;

- załącznik nr  1b - Uproszczona dokumentacja techniczna dla zadania nr 3;

- załącznik nr  1c - Uproszczona dokumentacja techniczna dla zadania nr 4;

- załącznik nr  1d - Uproszczona dokumentacja techniczna dla zadania nr 6.

Załączniki

  zał. nr 1a do SIWZ...mówienia.pdf 859,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 1,27 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zał. nr 1b do SIWZ...mówienia.pdf 763,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał. nr 1c do SIWZ...mówienia.pdf 619,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 do...ór Umowy.pdf 281,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał. nr 1d do SIWZ...mówienia.pdf 787,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  załącznik nr 4 do...tawy Pzp.docx 23,01 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 7 d...tałowej.docx 17,9 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 do...z robót.docx 14,62 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 do...az osób.docx 15,73 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do...ofertowy.docx 32,25 KB (doc) szczegóły pobierz
  ogłoszenie.pdf 5,59 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2018-07-25-informac...cia ofert.pdf 645,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wybór oferty 27.07.2018 r..pdf 140,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wybór ofert 01.08.2018 r..pdf 125,71 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się