Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Przebudowa przepustu fi 800 mm, L=18,5 m oraz wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w przekrojach LP 34 – LP 35 na dł. 50 m  
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
14.000,00 PLN  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Katowicach ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80  
Data publikacji od
2018-07-07  
Data publikacji do
2018-12-31  
Termin składania ofert
2018-07-26 10:00  

Przebudowa przepustu fi 800 mm, L=18,5 m oraz wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w przekrojach LP 34 – LP 35 na dł. 50 m

Załączniki

  zał. 1,2,4,5 do SIWZ.docx 103,27 KB (doc) szczegóły pobierz
  siwz przepust Jedlina.doc 438,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zamówienia.pdf 115,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał. nr 3 do SIWZ ...ar robót.pdf 41,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał. nr 7 do SIWZ ...enia JEDZ.pdf 744,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał. 6 do SIWZ - cz. 1.zip 8,27 MB (zip) szczegóły pobierz
  zał. 6 do SIWZ - cz. 2.zip 17,51 MB (zip) szczegóły pobierz
  informacje z otwarcia ofert.pdf 116,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wybór najkorzystni...ej oferty.pdf 730,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o udzie...mówienia.pdf 97,85 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się