Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
„Remont i przebudowa śluzy na stopniu wodnym Ratowice na rz. Odrze w km 227+400, gm. Czernica wraz z dostosowaniem śluzy do min. IV klasy drogi wodnej”  
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
220.000,00 PLN  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80  
Data publikacji od
2018-07-12  
Data publikacji do
2018-11-30  
Termin składania ofert
2018-09-03 09:30  
Numer zgłoszenia
WR.ROZ.281.22.2018  

„Remont i przebudowa śluzy na stopniu wodnym Ratowice na rz. Odrze w km 227+400, gm. Czernica wraz z dostosowaniem śluzy do min. IV klasy drogi wodnej”

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) dalej zwanej „Pzp”.


Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

 

Załączniki na serwerze ftp:
Zał. nr 18 do SIWZ – Dokumentacja rysunkowa.

Zał. nr 20 do SIWZ – Projekt budowlany 17.08.2018

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 151,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 507,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 01 do SIWZ...cznikami.pdf 119,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał nr 02 do SIWZ ...ór umowy.pdf 334,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał nr 03 do SIWZ ...y - robot.zip 372,07 KB (zip) szczegóły pobierz
  Zał nr 04 do SIWZ ...ze robót.pdf 36,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał nr 05 do SIWZ-...a-ogólna.pdf 1,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał nr 06 do SIWZ-...drotechna.pdf 1,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał nr 07 do SIWZ-...chaniczna.pdf 799,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał nr 08 do SIWZ ...ektryczna.pdf 948,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał nr 09 do SIWZ ...nikacyjna.pdf 9,16 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał nr 10 do SIWZ ... grzewcza.pdf 1,95 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał nr 11 do SIWZ ...oatacyjne.pdf 546,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał nr 12 do SIWZ ...wietlenie.pdf 348,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał nr 13 do SIWZ-...trukcyjna.pdf 3,13 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał nr 14 do SIWZ ...chaniczna.pdf 1,59 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał nr 15 do SIWZ-...ektryczna.pdf 300,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał nr 16 do SIWZ ...munikacja.pdf 962,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał nr 17 do SIWZ ... grzewcza.pdf 1,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  espd-request.zip 86,14 KB (zip) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1f d...formacie .doc 264 KB (doc) szczegóły pobierz
  informacja nr 1.pdf 122,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  sprostowanie ogłoszenia (1).pdf 86,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja nr 2.pdf 67,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja nr 3.pdf 45,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja nr 4.pdf 84,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał. nr 19 do SIWZ...ynieryjna.pdf 16,25 MB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja nr5.pdf 48,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał. nr 02 Wzór u...6.08.2018.pdf 333,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja nr 6.pdf 274,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie zmiana 2.pdf 74,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja nr 7.pdf 55,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja nr 8.pdf 127,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał nr 03 do SIWZ ....08.2018).zip 1,84 MB (zip) szczegóły pobierz
  zał nr 06 do SIWZ ....08.2018).pdf 1,52 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zał nr 08 do SIWZ ....08.2018).pdf 970,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał nr 13 do SIWZ ...8.2018r.).pdf 3,45 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zał nr 16 do SIWZ ...8.2018r.).pdf 15,1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał nr 19 do SIWZ ... szalunki.pdf 6,66 MB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja nr 9.pdf 55,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja nr10.pdf 67,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja z otwarcia ofert.pdf 51,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o uniewa...ępowania.pdf 43,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzie...ażnienie.pdf 109,31 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się