Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
„Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji wodnych w 2018 r. – Nadzór Wodny Śrem - Wały rzeki Warty”  
Przedmiot zamówienia
Usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Poznaniu  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80  
Data publikacji od
2018-07-11  
Data publikacji do
2018-10-15  
Termin składania ofert
2018-08-16 11:00  
Numer zgłoszenia
ZOZ/06/2018/NWŚ-W  

Szczegółowe informacje o przedmiocie zamówienia znajdują się w załącznikach poniżej.

Załączniki

  espd-request - Wały Śrem.zip 85,97 KB (zip) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zamó...31-298862.pdf 157,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Przedmiar - Wały Śrem.pdf 312,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Przedmiar - Wały ...Września.pdf 274 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Mapy Waly Śrem.jpg 4,61 MB (jpg) szczegóły pobierz
  SIWZ Wały.pdf 580,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wytyczne wykonania ...aly Śrem.pdf 358,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Mapy Wały śrem.pdf 5,17 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6.pdf 1,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wytyczne wykonania ...Września.pdf 3,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 8.docx 17,05 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załączniki nr 1 - 3 Wały.docx 33,76 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załączniki nr 4 - 5 Wały.docx 65,12 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o wyb...ły - WWW.pdf 465,02 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się