Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Modernizacja i nadbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bieruniu-Czarnuchowicach od ujścia rzeki Przemszy (przejazd wałowy na wysokości posesji przy ul. Mielęckiego 82) do mostu w ulicy Warszawskiej (droga nr 44) wraz z odwodnieniem terenów zawala wałów rzeki Przemszy, gm. Bieruń, pow. bieruńsko-lędziński - Etap I  
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
22.000,00 PLN  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Katowicach  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji od
2018-07-25  
Data publikacji do
2018-12-31  
Termin składania ofert
2018-08-14 10:00  
Numer zgłoszenia
GL.ZOZ.2.281.4.2018  

Szczegóły dotyczące postępowania znajdują się w poniższych załącznikach.

 

Termin składania ofert: 14.08.2018 r. godz. 10:00

 

Zarząd Zlewni w Katowicach, ul. Sokolska 65 - sekretariat

Załączniki

  Ogłoszenie o zamó...322394-pl.pdf 114,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - Wisła Czarnuchowice.doc 437,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. 1,2,4,5 do SIWZ.docx 104,04 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. 3 do SIWZ-przedmiar.pdf 69,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał. 6 do SIWZ - D...cja cz. 1.zip 5,42 MB (zip) szczegóły pobierz
  zał. 6 do SIWZ - D...cja cz. 2.zip 9,22 MB (zip) szczegóły pobierz
  zał. 6 do SIWZ - D...cja cz. 3.zip 21,23 MB (zip) szczegóły pobierz
  zał. 7 do SIWZ - I...enia JEDZ.pdf 744,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał. 6 do SIWZ - D...cja cz. 4.zip 10,77 MB (zip) szczegóły pobierz
  zał. 6 do SIWZ - D...cja cz. 5.zip 10 MB (zip) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf 606,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja z otwarcia ofert.pdf 180,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wybór najkorzystni...ej oferty.pdf 394,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o udzie...mówienia.pdf 101,15 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się