Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Przebudowa stopnia wodnego Przegalina na rzece Martwa Wisła - roboty budowlane  
Przedmiot zamówienia
roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
200.000,00 PLN  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji od
2018-09-04  
Data publikacji do
2019-12-31  
Termin składania ofert
2019-06-19 11:00  
Numer zgłoszenia
GD.JRP-Ż.281.3.2018.AK  

Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa,  remonty i rozbiórki istniejących obiektów stopnia wodnego w Gdańsku Przegalinie tj.: Śluza Południowa, Śluza Północna  oraz obiekty towarzyszące.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.2018r. o godz. 11:30 w siedzibie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, pokój nr 325 (sala konferencyjna).

Zamawiajacy przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 20.11.2018r. Godziny i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 06.12.2018r. Godziny i miejsce składania ofert pozostaja bez zmian.

Zamawiajacy przedłuza termin składania i otwarcia ofert do dnia 17.01.2018r. Godziny i miejsce składania ofert pozostaja bez zmian.

Zamawiajacy przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 29.03.2019r. Godziny i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.

Zamawiajacy przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 23.04.2019r. Godziny i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.

Zamawiajacy przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 06.05.2019r. Godziny i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.

Zamawiajacy przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 21.05.2019r. Godziny i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 10.06.2019r. Godziny i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.

Zamawiajacy przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 14.06.2019r. Godziny i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.

Zamawiajacy przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 19.06.2019r. Godziny i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 157,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Tom I_Instrukcja dl...konawców.pdf 754,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  JEDZ_wersja_xml.xml 130,31 KB (xml) szczegóły pobierz
  JEDZ_pdf_format poglądowy.pdf 83,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  formularze_wersja edytowalna.docx 31,22 KB (doc) szczegóły pobierz
  Tom II SIWZ_Wzór umowy.pdf 562,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rozdział 2 IDW_kos... ofertowe.zip 6,14 MB (zip) szczegóły pobierz
  Rozdział 2 IDW_kos...dytowalna.zip 292,19 KB (zip) szczegóły pobierz
  Tom III SIWZ_opis p...amowienia.pdf 5,38 MB (pdf) szczegóły pobierz
  polnocna pb cz I.zip 13,9 MB (zip) szczegóły pobierz
  polnocna pb cz II.zip 7,48 MB (zip) szczegóły pobierz
  polnocna cz III STW...i decyzja.zip 1,77 MB (zip) szczegóły pobierz
  1.1 W_PB zagosp ter.... etap II.zip 24,04 MB (zip) szczegóły pobierz
  1.1_PB architektura.pb.zip 17,72 MB (zip) szczegóły pobierz
  1.2 W PB_zagosp ter...b.etap II.zip 22,39 MB (zip) szczegóły pobierz
  1.2_PB architektura.pb.zip 17,84 MB (zip) szczegóły pobierz
  1.3_PB architektura.pb.zip 14,05 MB (zip) szczegóły pobierz
  1.4_PB architektura.pb.zip 17,76 MB (zip) szczegóły pobierz
  2.1W_PB ogólnobudo...pb.etapII.zip 14,42 MB (zip) szczegóły pobierz
  2.1_PB ogólnobudow...pb.etapII.zip 14,42 MB (zip) szczegóły pobierz
  2.2.W_PB ogólnobud...pb.etapII.zip 21,25 MB (zip) szczegóły pobierz
  2.2_PB ogólnobudow...pb.etapII.zip 21,25 MB (zip) szczegóły pobierz
  2.3_PB ogólnobudow...pb.etapII.zip 21,12 MB (zip) szczegóły pobierz
  2.4W_PB ogólnobudo...pb.etapII.zip 8,2 MB (zip) szczegóły pobierz
  2.4_PB ogólnobudow...pb.etapII.zip 8,2 MB (zip) szczegóły pobierz
  2.3W_PB ogólnobudo...pb.etapII.zip 21,12 MB (zip) szczegóły pobierz
  3_PB informacja.bioz.pb.zip 2,38 MB (zip) szczegóły pobierz
  4_PB etapII.archite...udynki.pb.zip 12,91 MB (zip) szczegóły pobierz
  3W_PB architektura.pb.etapII.zip 12,31 MB (zip) szczegóły pobierz
  5W_PB ekspertyza.te...nstrukcja.zip 5,93 MB (zip) szczegóły pobierz
  4W _PB architektura...b.etapIII.zip 22,37 MB (zip) szczegóły pobierz
  5_PB etapII.konstru...udynki.pb.zip 12,94 MB (zip) szczegóły pobierz
  6 PB Rozbiorka_budy...nek_F_D_J.zip 6,92 MB (zip) szczegóły pobierz
  7W_PB hydrotechnicz...pb.etapII.zip 9,07 MB (zip) szczegóły pobierz
  8_PB etapII.arch.kr...ycinek.pb.zip 5,15 MB (zip) szczegóły pobierz
  6W_PB ekspertyza.te...nstrukcja.zip 13,53 MB (zip) szczegóły pobierz
  7_PB etapII.archite...ynków.pb.zip 22,42 MB (zip) szczegóły pobierz
  8W_PB elektryka.pb....ia.etapII.zip 9,21 MB (zip) szczegóły pobierz
  9W_PB sanitarna.pb....a.etapIII.zip 14,82 MB (zip) szczegóły pobierz
  9_PB etapII.hydrote...jowych.pb.zip 15,66 MB (zip) szczegóły pobierz
  10.1 W_PB dokumenta...ynierska.zip 16,87 MB (zip) szczegóły pobierz
  10_PB etapII.sanita...budowa.pb.zip 8,01 MB (zip) szczegóły pobierz
  11W_PB informacja.bioz.pb.zip 2,44 MB (zip) szczegóły pobierz
  10.2 W_PB dokumenta...ynierska.zip 17,7 MB (zip) szczegóły pobierz
  12_PB etapII.sanita...budowa.pb.zip 12,61 MB (zip) szczegóły pobierz
  12W_ PB sanitarna.p...a.etapIII.zip 15,88 MB (zip) szczegóły pobierz
  11_PB etapII.sanita...budowa.pb.zip 14,15 MB (zip) szczegóły pobierz
  13_PB etapII.elektr...matyka.pb.zip 8,01 MB (zip) szczegóły pobierz
  14_PB etapII.elektr...stacji.pb.zip 7,18 MB (zip) szczegóły pobierz
  15_ekspertyza.techn...nstrukcja.zip 13,53 MB (zip) szczegóły pobierz
  16_PB etapII.drogow...trznej.pb.zip 15,03 MB (zip) szczegóły pobierz
  17.1_PB dokumentacj...ynierska.zip 16,87 MB (zip) szczegóły pobierz
  17.2_PB dokumentacj...ynierska.zip 17,7 MB (zip) szczegóły pobierz
  01_PROJEKT_ZAGOSP_TERENU.zip 27,03 MB (zip) szczegóły pobierz
  02_PRZEBUD_I_REMONT_M.zip 2,69 MB (zip) szczegóły pobierz
  05_PROJEKT_BUD_1_2_3_konstr.zip 3,56 MB (zip) szczegóły pobierz
  04_PROJEKT_BUD_1_2_3_arch.zip 8,3 MB (zip) szczegóły pobierz
  03_REMONT_BUD_ISTN.zip 9,29 MB (zip) szczegóły pobierz
  08_PROJEKT_ROZB_BUD...WAR_F_D_J.zip 1,07 MB (zip) szczegóły pobierz
  06_EKSPERTYZA_MASZ_...OLN_BUD_A.zip 4,48 MB (zip) szczegóły pobierz
  07_EKSPERTYZA_MASZ_...C_H_I_E_F.zip 8,14 MB (zip) szczegóły pobierz
  09_PROJEKT_PRZEB_SW_BR_DROG.zip 13,36 MB (zip) szczegóły pobierz
  11_INWENT_ZIEL_PLAN...IN_NASADZ.zip 1,97 MB (zip) szczegóły pobierz
  18_ZEW_INST_KAN_SANIT.zip 3,21 MB (zip) szczegóły pobierz
  19_ZEW_INST_KAN_DESZ.zip 3,83 MB (zip) szczegóły pobierz
  21_MASZYN_BUD_A_INS...WEW_SANIT.zip 2 MB (zip) szczegóły pobierz
  20_PRZYL_I_ZEW_INST_WODY.zip 4,88 MB (zip) szczegóły pobierz
  23_BUDYNEK_G_REM_IN...WEW_SANIT.zip 3,65 MB (zip) szczegóły pobierz
  22_BUDYNEK_SOC_1_IN...WEW_SANIT.zip 7,27 MB (zip) szczegóły pobierz
  STWiOR Drogi Strona Tytułowa.pdf 53,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  STWiOR budynki istn...ce remont.pdf 682,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  STWiOR Elektryczne bez nazw.pdf 483,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  STWiOR Elektryczne ...tytułowa.PDF 194,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  STWiOR Hydrotechnika.pdf 464,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  STWiOR Drogi.pdf 1,86 MB (pdf) szczegóły pobierz
  STWiOR Nowe Budynki _1 2 3.pdf 1,49 MB (pdf) szczegóły pobierz
  STWiOR Maszynownia ...łnocnej.pdf 2,53 MB (pdf) szczegóły pobierz
  STWiOR Teletechnika bez nazw.pdf 1,65 MB (pdf) szczegóły pobierz
  STWiOR Teletechnika...ytułowa_.PDF 195,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  STWiOR Zagospodarow...e i sieci.pdf 758,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Decyzja MGMiŻŚ.pdf 1,18 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Decyzja PMG na budowę.pdf 1,68 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Decyzja MZK 1.pdf 2,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Decyzja PMG rozbiórka.pdf 933,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Decyzja WP na budowę.pdf 2,21 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Analiza wyników ba...w dennych.pdf 461,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Atest z Inwentaryza...łnocnej.pdf 448,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10.3 hydrotechnika ...2 rysunki.zip 9,12 MB (zip) szczegóły pobierz
  10.1. projekt_przeb...hydrotech.zip 10,36 MB (zip) szczegóły pobierz
  10.2 hydrotechnika ...trzymanie.zip 12,5 MB (zip) szczegóły pobierz
  10.4 hydrotechnika ...Rys.M.1.1.pdf 23,12 MB (pdf) szczegóły pobierz
  10.5 hydrotechnika ...ys.M.1.2a.pdf 24,64 MB (pdf) szczegóły pobierz
  10.6 hydrotechnika ...2 rysunki.zip 27,63 MB (zip) szczegóły pobierz
  10.7 hydrotechnika ...2 rysunki.zip 25,94 MB (zip) szczegóły pobierz
  10.8 hydrotechnika ...2 rysunki.zip 24,95 MB (zip) szczegóły pobierz
  10.10 hydrotechnika...2 rysunki.zip 18,86 MB (zip) szczegóły pobierz
  10.9 hydrotechnika ...2 rysunki.zip 23,36 MB (zip) szczegóły pobierz
  10.11 hydrotechnika...2 rysunki.zip 21,78 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zmiana SIWZ nr 1 z ...7.10.2018.pdf 1,65 MB (pdf) szczegóły pobierz
  1. Aktualny wzór umowy.pdf 275,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. KSZTORYS OFERTOW...ŚLUZY PD.pdf 199,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Aktualna Tabela ...scalonych.pdf 248,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. 12 ELEKTRYKA ZAGOSP TERENU.zip 3,09 MB (zip) szczegóły pobierz
  4. 13 ELEKTRYKA MAS...ŚLUZY PN.zip 1,4 MB (zip) szczegóły pobierz
  4. 14 ELEKTRYKA BUDYNKI 1,2,3.zip 2,48 MB (zip) szczegóły pobierz
  4. 15 ELEKTRYKA BUD...BIUROWY G.zip 1,14 MB (zip) szczegóły pobierz
  4. 16 ELEKTRYKA TRAFOSTACJA.zip 3,45 MB (zip) szczegóły pobierz
  5. 17 TELETECHNIKA.zip 11,89 MB (zip) szczegóły pobierz
  6. STWIOR_strona_ty...etechnika.PDF 195,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6. STWiOR_el_v5 5_T...etechnika.pdf 1,51 MB (pdf) szczegóły pobierz
  7. STWIOR strona ty...Elektryka.pdf 111,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7. STWiOR_el_v5 Elektryka.pdf 628,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8. 7W_PB hydrotechn...II po zm..pdf 20,63 MB (pdf) szczegóły pobierz
  8. STWiOR Hydrotech...ka po zm..pdf 15,59 MB (pdf) szczegóły pobierz
  9. Aktualne oświad...pitalowej.pdf 248,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10. SPECYFIKACJA TE...T-H-02.04.pdf 236,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10.1 projekt_przeb_...zny po zm.pdf 2,39 MB (pdf) szczegóły pobierz
  11. mapka dzialki o...rzegalina.pdf 155,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  12. Decyzja BMKZ.41...łnocnej.pdf 1,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2. KSZTORYS OFERTOW...dytowalna.xls 40,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  3. Aktualna Tabela ...ytowalna.docx 20,55 KB (doc) szczegóły pobierz
  9. Aktualne oświad...ytowalna.docx 20,09 KB (doc) szczegóły pobierz
  Sprostowanie ogłos...9.10.2018.pdf 74,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjasnienia SIWZ nr... 07.11.18.pdf 6,77 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana SIWZ nr 2 z ... 07.11.18.pdf 1,62 MB (pdf) szczegóły pobierz
  1. Aktualny wzór u..._07.11.18.pdf 652,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. STWiOR Automatyka.pdf 18,14 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3. STWIOR Hydrotech... po zm. 2.pdf 449,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Strony tytułowe STWiOR.zip 3,81 MB (zip) szczegóły pobierz
  5. Przedmiary Przegalina.zip 4,45 MB (zip) szczegóły pobierz
  6. Projekt maszynow...elektryka.zip 2,4 MB (zip) szczegóły pobierz
  7. Spis dokumentacj...rzegalina.pdf 236,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8. Aktualna Tabela ...dytowalna.pdf 251,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8. Aktualna Tabela ...ytowalna.docx 20,92 KB (doc) szczegóły pobierz
  Sprostowanie ogłos...0.11.2018.pdf 70,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienie SIWZ n...3.12.2018.pdf 1,52 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana SIWZ nr 3 z ...3.12.2018.pdf 358,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Szandory.zip 16,33 MB (zip) szczegóły pobierz
  Sprostowanie ogłos...5.12.2018.pdf 67,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia SIWZ n...8.01.2019.pdf 2,37 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana SIWZ nr 4 z ...8.01.2019.pdf 842,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1. Decyzja Przegali...ologiczny.pdf 1,42 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2. dokumentacja archeolog.zip 14,17 MB (zip) szczegóły pobierz
  3. Rys H.5.1. Umocn...anportów.pdf 138,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. 21. PRZEDMIAR_ZA...SP TERENU.pdf 757,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. 2.21. KOSZTORYS_...IE_TERENU.pdf 78,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. KOSZTORYS_OFERTO...7_2017 RK.xls 64 KB (xls) szczegóły pobierz
  5. WROTA_1.zip 15,55 MB (zip) szczegóły pobierz
  5. rys_nr_W_0154_4_...nstrukcja.PDF 14,72 MB (pdf) szczegóły pobierz
  5. rys_nr_W_0154_4_...STAWIENIE.PDF 21,17 MB (pdf) szczegóły pobierz
  5. WROTA_3.zip 21,09 MB (zip) szczegóły pobierz
  5.4. rys_nr_W_0154_...ice_zasuw.PDF 16,1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  5.4.rys_nr_W_0154_4...aniajace1.PDF 16,63 MB (pdf) szczegóły pobierz
  5. WROTA_5.zip 22,16 MB (zip) szczegóły pobierz
  5 WROTA_6.zip 17,52 MB (zip) szczegóły pobierz
  6. Przejscia kablowe.pdf 348,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7 Przekroje przegalina.zip 2,93 MB (zip) szczegóły pobierz
  Sprostowanie ogłos...0.01.2019.pdf 67,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia SIWZ n...9.01.2019.pdf 2,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana SIWZ nr 5 z ...9.01.2019.pdf 693,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1.1_Ocena okresowa ...łudniowa.pdf 15,77 MB (pdf) szczegóły pobierz
  1.2_Ocena okresowa ...ółnocna.pdf 13,24 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2.1_15.przedmiar BU...T_28.1.19.pdf 4,87 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2.2_2.6.KOSZTORYS_O...E_28.1.19.pdf 115,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2.3_2.6. KOSZTORYS_...E_28.1.19.xls 127,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  3_STATYSTYCZNE STAN...2016-2019.pdf 66,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprostowanie ogłos...1.01.2019.pdf 68,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana SIWZ nr 6 z ...2.03.2019.pdf 334,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprostowanie ogłos...6.03.2019.pdf 68,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana SIWZ nr 7 z ...4.2019 r..pdf 353,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprostowanie ogłos...3.04.2019.pdf 68,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjasnienia siwz nr...0.04.2019.pdf 7,17 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana siwz nr 8 30.04.2019.pdf 4,95 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ZałącznikiZmianaNr8.zip 12,86 MB (zip) szczegóły pobierz
  ZałącznikiElektry...ZmianaNr8.zip 18,26 MB (zip) szczegóły pobierz
  ZałącznikiSiwzZmianaNr8.zip 13,54 MB (zip) szczegóły pobierz
  ZałącznikiZdjęciaZmianaNr8.zip 25,78 MB (zip) szczegóły pobierz
  Sprostowanie ogłos...3.05.2019.pdf 68,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana SIWZ nr 9_16.05.2019.pdf 337,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprostowanie ogłos...0.05.2019.pdf 68,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WyjaśnieniaSiwzNr6...9.05.2019.pdf 4,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ZmianaSiwzNr10_29.05.2019.pdf 1,89 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ZałącznikiSiwzZmianaNr10.zip 26,39 MB (zip) szczegóły pobierz
  Sprostowanie ogłos...3.06.2019.pdf 76,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZmianaSiwzNr11_03.06.2019.pdf 409,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZałącznikiSiwzZmianaNr11.zip 372,36 KB (zip) szczegóły pobierz
  Sprostowanie ogłos...5.06.2019.pdf 68,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 245,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wborze..._11.09.19.pdf 347,32 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się