Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa artykułów wynikających z przepisów BHP na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  
Przedmiot zamówienia
Dostawy  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji od
2018-10-02  
Data publikacji do
2019-02-05  
Termin składania ofert
2018-11-08 09:00  
Numer zgłoszenia
GL.ROZ.281.16.2018.MP-S  

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia znajdują się w poniższych załącznikach

Załączniki

  JEDZ.zip 90,59 KB (zip) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o zamówieniu.pdf 170,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  TOM IV SIWZ - Formu...ze cenowe.zip 60,75 KB (zip) szczegóły pobierz
  TOM III SIWZ - opis...mówienia.zip 4,06 MB (zip) szczegóły pobierz
  TOM II SIWZ - Ogól...nki umowy.zip 156,4 KB (zip) szczegóły pobierz
  SIWZ.zip 11,9 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zmiana treści SIWZ.zip 362,62 KB (zip) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...- BHP WRO.doc 43 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz... Wrocław.pdf 693,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o udzie... Wrocław.pdf 493,65 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się