Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Utrzymanie wód oraz mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną na 2018r. na terenie działania Nadzoru Wodnego w Świebodzinie i Sulechowie z podziałem na 5 części  
Przedmiot zamówienia
Usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Państwowe Gospodartwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji do
2018-12-31  
Termin składania ofert
2018-10-25 12:00  
Numer zgłoszenia
WR.ZOZ.7.281.20.2018.JT  
Cpv
90721800-5 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżących robót utrzymaniowych z podziałem na 5 części:

Część 1: Młynówka w km 0+000 – 18+600

Część 2: Sulechówka w km 6+372 – 10+415

Część 3: Lisica w km 0+000 – 12+028

Część 4: Kanał Łochowska Struga w km 0+000 – 6+820

Część 5: Wał Młynkowo-Sadowa w km 16+512 – 34+830

 

Wadium:

Część 1 – 4.300,00 zł

Część 2 – 400,00 zł

Część 3 – 1.100,00 zł

Część 4 – 600,00 zł

Część 5 – 2.400,00 zł

Załączniki

  JEDZ-ESPD.xml 121,16 KB (xml) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o zamówieniu.pdf 208,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ NW Świebodzin...0.2018.JT.pdf 253,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 2 - JEDZ.doc 180,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 8 - Wzór umowy.pdf 344,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 10 - Przedmiary.zip 46,08 KB (zip) szczegóły pobierz
  Załączniki nr 1, ...ytowalne.docx 25,46 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 9 - Instr...ania JEDZ.pdf 1,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja z otwarc...ofert. 20.pdf 1,03 MB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o wyborz...nieniu 20.pdf 76,21 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się