Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Olsztynie Zadanie 7 – Nadzór Wodny w Bartoszycach  
Przedmiot zamówienia
Usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
2.000,00 PLN  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Olsztynie, ul. Partyzantów 24, 10-526 Olsztyn  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji od
2018-10-12  
Data publikacji do
2019-01-06  
Termin składania ofert
2018-10-26 10:00  

1. Zamówienie obejmuje wykonanie usług w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Bartoszycach, gm. Sępopol woj. warmińsko-mazurskie na rzece Bejdycka - 4 600 mb.

2. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w uproszczonej dokumentacji na wykonanie usług utrzymania wód i urządzeń wodnych oraz w wytycznych wykonania i odbioru robót.

Załączniki

  ogłoszenie o zamówieniu.pdf 156,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  specyfikacja istotn...mówienia.pdf 13,94 MB (pdf) szczegóły pobierz
  druk zobowiazania o... do SIWZ.docx 85,61 KB (doc) szczegóły pobierz
  uproszczona dokumentacja.pdf 1,58 MB (pdf) szczegóły pobierz
  wytyczne wykonania ...ru robót.pdf 3,73 MB (pdf) szczegóły pobierz
  instrukcja wypełni...9 do SIWZ.pdf 804,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  espd .xml 95,89 KB (xml) szczegóły pobierz
  informacja z otwarc...pitałowa.pdf 401,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zawiadomienie o wyb... internet.pdf 360,61 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się