Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Zasyp wyrwy brzegowej koryta rzeki Soły w km21+350 – 21+500 w m. Hecznarowice gm. Wilamowice woj. śląskie  
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
3.000,00 PLN  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Żywcu  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji od
2018-10-12  
Data publikacji do
2018-12-12  
Termin składania ofert
2018-10-30 09:00  
Numer zgłoszenia
613/NZZ1/2018/NWK  
Cpv
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych', 'roboty ziemne
45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej
 

Przedmiotem zamówienia jest zasyp wyrwy brzegowej koryta rzeki Soły w km21+350 – 21+500 w m. Hecznarowice gm. Wilamowice woj. śląskie

-  Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 110kW (150kM) w gruncie kategorii IV – 4500.00 m3

-  Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10m odległości przemieszczania gruntu (ponad 10m do  30m), grunt kategorii IV – 4500,00m3

-  Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte l0m odległości przemieszczenia gruntu (w przedziale  ponad  30m do 60m), grunt kategorii IV – 4500,00m3

-  Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m  – 4500,00m3

-  Wykonanie wyściółek z faszyny, grubość warstwy 25·cm – 500,00 m2.

- Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego -zasyp wyrwy brzegowej, narzut kamienny o śr. kamienia D> 80cm –850,00m345240000-1

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.doc 95 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 1 - druk Oferta.doc 109 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ.doc 272,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 2a.doc 81 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 2 do siwz -JEDZ.doc 284 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 3.doc 88,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 4 wzór umowy.doc 120,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 5 specyfik...chniczna.docx 36,41 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 6 wykaz robót.docx 12,75 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 7.doc 78 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 8.doc 77 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 9.doc 82 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 10 kosztor...ofertowy.docx 17,52 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 11 do siwz...JEDZ-ESPD.pdf 1,13 MB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja z otwarc...ert-4_613.doc 14,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się