Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Odbudowa budowli regulujących na rzece Wiśle – 6 szt. ostróg, gmina Ostaszewo  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji od
2018-11-05  
Data publikacji do
2019-10-02  
Termin składania ofert
2019-01-04 10:00  
Cpv
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej
 

2019.04.17 - unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej

2019.03.13 - wybór najkorzystniejszej oferty dla części 1 i dla części 2 

2018.12.12 - zmiana w SIWZ - w załączniku

           

Przedmiotem zamówienia jest odbudowa ostróg zlokalizowanych na prawym brzegu Wisły na terenie wsi Palczewo, gmina Ostaszewo, w obrębie ewidencyjnym Palczewo. Ostrogi znajdują się na odcinku rzeki pomiędzy wodowskazem Tczew, a wodowskazem Gdańska Głowa. Na odcinku tym rzeka Wisła jest rzeką żeglowną, o parametrach odpowiadających klasie III dróg żeglownych. Zamówienie zostało podzielone na 2 części: 1)Przedmiot zamówienia na Część 1 obejmuje w szczególności odbudowę na rzece Wiśle ostróg 14/918, 16/918, 18/918, 2) Przedmiot zamówienia na Część 2 obejmuje w szczególności odbudowę na rzece Wiśle ostróg 8/917, 14/919 i 16/919.”

Nr  sprawy: GD.JRP-Ż.281.7.2018.PW

Przetarg nieograniczony

Wadium: część 1 – 50 000,00 zł, część 2: 50 000,00 zł

Załączniki

  Identyfikator postępowania.zip 241,25 KB (zip) szczegóły pobierz
  załączniki nr 2, ...towalnej.docx 347,48 KB (doc) szczegóły pobierz
  JEDZ załącznik nr 3 do SIWZ.zip 85,44 KB (zip) szczegóły pobierz
  Opublikowane ogłoszenie.pdf 168,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 21,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zalacznik 2A czesc ... ofertowe.zip 228,44 KB (zip) szczegóły pobierz
  zalacznik 2A czesc ... ofertowe.zip 308,15 KB (zip) szczegóły pobierz
  zalacznik nr 1 opis...ostaszewo.pdf 380,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 8 do...ć 1 i 2.pdf 306,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal 1.2 pb_rysunki.zip 15,47 MB (zip) szczegóły pobierz
  zal 1.1 Pb__Ostaszewo.zip 18,42 MB (zip) szczegóły pobierz
  zal 1.4. decyzje czesc 2.zip 8,27 MB (zip) szczegóły pobierz
  zal 1.3. decyzje cz 1.zip 23,32 MB (zip) szczegóły pobierz
  zal 1.5. decyzje cz 3.zip 3,26 MB (zip) szczegóły pobierz
  zal 1.6. STWiORB ostaszewo.zip 1,2 MB (zip) szczegóły pobierz
  zal 1.7. Projekt wy...y czesc 1.zip 3,59 MB (zip) szczegóły pobierz
  zal 1.8. Projekt wy...y czesc 2.zip 3,76 MB (zip) szczegóły pobierz
  zal 1.13. inwentary...yjna rzgw.zip 975,98 KB (zip) szczegóły pobierz
  zal 1.10 obliczenie...przedmiar.zip 82,23 KB (zip) szczegóły pobierz
  zal 1.9. wzor harmo...f ostrogi.xls 45,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  zal 1.12. inwentary...atymetria.zip 9,79 MB (zip) szczegóły pobierz
  zal 1.11. inwentaryzacja 2010.zip 14,75 MB (zip) szczegóły pobierz
  KluczPub_Oferta_Pos...423bdcd33.asc 700 B (asc) szczegóły pobierz
  Zmiana SIWZ_1_12.12.18.pdf 2,26 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Aktualny Formularz ...kaz osób.pdf 4,08 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Aktualny Formularz ...az osób.docx 332,89 KB (doc) szczegóły pobierz
  Sprostowanie ogłos...8.12.2018.pdf 87,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc..._07.01.19.pdf 352,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2019_03_13 Wybor na...ej oferty.pdf 846,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Unieważnienie czyn...CZ. 1 i 2.pdf 386,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...CZ. 1 i 2.pdf 1,19 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się