Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Naprawa lewego wału rzeki Łyna w km 238+000 – 238+100 w m. Bartąg, gm. Stawiguda, Nadzór Wodny w Olsztynie – etap II  
Przedmiot zamówienia
usługa  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
zapytanie o cenę  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Olsztynie ul. Partyzantów 24 10-526 Olsztyn  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji od
2018-11-06  
Data publikacji do
2018-12-31  
Termin składania ofert
2018-11-13 10:00  

Naprawa lewego wału rzeki Łyna w km 238+000 – 238+100 w m. Bartąg, gm. Stawiguda,  Nadzór Wodny w Olsztynie – etap II

Załączniki

  Zapytanie_ofertowe.pdf 2,17 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_1_Uproszczona_d...umentacja.pdf 1,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_2_Wytyczne_wyko...ru_robót.pdf 2,42 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_3_umowa.pdf 1,48 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_4_OFERTA.docx 28,99 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_5_Kalkulacja_ofertowa.docx 15,95 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_6_Wykaz_wykonanych_usług.doc 52 KB (doc) szczegóły pobierz
  informacja_o_wyborze.pdf 285,73 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się