Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
742 /ZZK/2018/KR - „Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego oraz 5-letniej okresowej kontroli syfonu przeprowadzającego wodę pod Kanałem Małopolskim oraz 5-letniej kontroli okresowej zbiornika Zesławice”  
Przedmiot zamówienia
usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krakowie ul. J. M. Piłsudskiego 22 , 31-109 Kraków  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji od
2018-11-06  
Data publikacji do
2018-12-14  
Termin składania ofert
2018-11-14 09:00  
Numer zgłoszenia
742/ZZK/2018/KR  
Cpv
71630000-3 Usługi kontroli i nadzoru technicznego
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej zwanej Pzp.

Przedmiot zamówienia polegać będzie na  wykonaniu   ekspertyzy stanu technicznego oraz 5-letniej  okresowej  kontroli syfonu przeprowadzającego wodę pod Kanałem Małopolskim oraz 5-letniej   kontroli  okresowej  zbiornika Zesławice.

Załączniki

  ogloszenie_o_zamowieniu_docx.docx 29,36 KB (doc) szczegóły pobierz
  Decyzja NB syfon po...018r. (2).PDF 289,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ- .docx 132,34 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zalacznik 8a.xlsx 10,46 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zalacznik 9a.docx 25,66 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zalacznik 9b.docx 18,82 KB (doc) szczegóły pobierz
  informacja z otwarc...fert 742 .doc 28,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  uniewaznienie cz 2docx_742.docx 48,08 KB (doc) szczegóły pobierz
  ogloszenie o wyborz...erty_742.docx 51,06 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się