Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Remont kapitalny agregatu pompowego nr 2 typ 60 P-18 na stacji pomp Modła III” – Nadzór Wodny Sławno  
Przedmiot zamówienia
usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
zapytanie o cenę  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Koszalinie  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji od
2018-11-07  
Data publikacji do
2019-01-03  
Termin składania ofert
2018-11-13 14:00  

Przedmiotem zamówienia jest remont całkowicie niesprawnego agregatu pompowego typ 60 P-18 nr z silnikiem o mocy 75kW na stacji pomp Modła III, w skład którego wejdą następujące czynności:

  1. Demontaż pompy na stacji pomp,
  2. Transport agregatu pompowego ze stacji pomp na warsztat,
  3. Prace warsztatowe: 
  • Oczyszczanie elementów korpusu zespołu hydraulicznego pompy,
  • Demontaż podzespołów, części i elementów zespołu hydraulicznego pompy,
  • Demontaż podzespołów, części i elementów zespołu napędowego,
  • Roboty naprawcze w zależności od stopnia zużycia lub uszkodzenia,
  • Montaż podzespołów, części i elementów zespołu hydraulicznego.
  • Malowanie i montaż elementów korpusu hydraulicznego i tłoczno-wylotowego,
  • Montaż podzespołów i części zespołu napędowego i malowanie elementów.

4. Transport pompy po remoncie do stacji pomp Modła III

5. Wykonanie pomontażowych pomiarów elektrycznych.

Załączniki

  Opis Przedmiotu Zam... - p nr 2.pdf 432,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  S28BW-418110719260.pdf 481,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 1 Wzór oferty.docx 18,78 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 2 - koszto...akładczy.pdf 235,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 3 - umowa projekt.pdf 571,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Stacja Pomp Modła III - mapa.pdf 2,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ZAWIADOMIENIE O WYB...EJ OFERTY.pdf 285,89 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się