Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
625/JRP/2018/AW - Działania informacyjno - promocyjne Kontraktu 3B.1 Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza  
Przedmiot zamówienia
Usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji od
2018-11-07  
Data publikacji do
2019-01-01  
Termin składania ofert
2018-11-15 10:00  
Numer zgłoszenia
BZP nr 637984-N-2018 z dnia 2018-11-07  
Cpv
79340000-9 Usługi reklamowe i marketingowe
79341000-6 Usługi reklamowe
79342200-5 Usługi w zakresie promocji
 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja działań informacyjno-promocyjnych oraz wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych wraz z właściwym oznakowaniem i dostawą przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

a)       Wdrożenie sposobów informowania opinii publicznej, odbiorców rezultatów Projektu oraz osób i podmiotów w nim uczestniczących o sposobie inwestowania zasobów finansowych UE

b)      Podniesienie świadomości opinii publicznej o osiągnięciach i rezultatach Projektu.

Docelowymi grupami promocji są:

*         Społeczeństwo (ogólnorozumiane tj. lokalne i nie tylko)

*         Potencjalni beneficjenci

*        Partnerzy społeczno – gospodarczy

*         Organizacje pozarządowe

                             *         Regionalne i lokalne władze oraz inne właściwe władze publiczne.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 7,34 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zał nr 1 do SIWZ F...rz oferty.doc 430,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał nr 2 do SIWZ O...luczenia.docx 427,54 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał nr 3 do SIWZ O...udziału.docx 427,3 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał nr 4 do SIWZ O...pitalowa.docx 426,6 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał nr 6 do SIWZ O... 06112018.pdf 291,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał nr 5 do SIWZ Z...podmiotu.docx 426,74 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał nr 7 do SIWZ Wzór umowy.pdf 3,73 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja zmiana OPZ_625.pdf 230,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał nr 6 do SIWZ A...Y OPZ_625.pdf 1,7 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...łoszenia.pdf 147,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiany do SIWZ.pdf 578,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania i odpowiedzi.pdf 981,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał nr 7 do SIWZ A...ór umowy.pdf 3,55 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...ofert_625.doc 446,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...ferty_625.pdf 594,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o uniewa...ępowania.pdf 409,41 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się