Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Wykonanie i dostawa kalendarzy na 2019 rok w ramach projektu pn. Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku  
Przedmiot zamówienia
dostawa  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji od
2018-11-08  
Data publikacji do
2018-12-31  
Termin składania ofert
2018-11-16 10:00  
Cpv
22320000-9 Karty okolicznościowe
30196100-0 Kalendarze do planowania spotkań
30199792-8 Kalendarze
 

27.11.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - w załączniku

  

22.11.2018  Sprostowanie informacji z otwarcia ofert znajduje się w poniższych załącznikach

 

Informacja z otwarcia ofert - w załączniku

  

Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz  dostawa kalendarzy i karnetów okolicznościowych na 2019 rok wg podziału:

1.1          kalendarz biurowy ścienny jednodzielny zrywany wraz z kopertą na 2019 rok – 300 szt.;

1.2          kalendarz książkowy 172x240 (B5) ± 10 mm na 2019 rok – 150 szt.;

1.3          kalendarz nabiurkowy stojący na 2019 rok – 250 szt.;

1.4          kalendarz typu biuwar – 300 szt.;

1.5          karnet okolicznościowy – 200 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.

Nr  sprawy: GD.ROE.281.07.2018.BP

 

Nie wymaga się wniesienia wadium

 

Załączniki

  ogloszenie o zmiani...łoszenia.pdf 321,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Opis przedmiotu zam...arze 2019.pdf 458,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  załączniki nr 2,...towalnej.docx 354,13 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 11,48 MB (pdf) szczegóły pobierz
  umowa_kalendarze 2019.pdf 2,63 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 5,37 MB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja z otwarcia.pdf 389,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  sprostowanie inform...cia ofert.pdf 273,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zawiadomienie o wyb...ze strona.pdf 433,65 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się