Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
„Utrzymanie czystości w budynkach PGW WPRZGW we Wrocławiu przy ul. C. K. Norwida 34 i 36 Wybrzeże Wyspiańskiego 39, al. J. Kochanowskiego 91b, Braci Gierymskich 149A oraz na terenach przy tych budynkach, tj.: I. Sprzątanie pomieszczeń, II. Utrzymanie zieleni i porządku na posesjach.”  
Przedmiot zamówienia
Usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
6.300,00 PLN  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji od
2018-11-09  
Data publikacji do
2019-01-22  
Termin składania ofert
2018-11-19 09:30  
Numer zgłoszenia
WR.ROZ.281.51.2018  
Cpv
90620000-9 Usługi odśnieżania
90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń
90910000-9 Usługi sprzątania
90911200-8 Usługi sprzątania budynków
90911300-9 Usługi czyszczenia okien
90914000-7 Usługi sprzątania parkingów
90919200-4 Usługi sprzątania biur
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest prowadzone zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ), dalej
zwanej „Pzp”.
 
Nazwa nadana zamówieniu:
„Utrzymanie czystości w budynkach PGW WPRZGW we Wrocławiu przy ul. C. K.
Norwida 34 i 36 Wybrzeże Wyspiańskiego 39, al. J. Kochanowskiego 91b, Braci
Gierymskich 149A oraz na terenach przy tych budynkach, tj.:
I. Sprzątanie pomieszczeń,
II. Utrzymanie zieleni i porządku na posesjach.”

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 168,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 214,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał 01 do SIWZ For... ofertowy.pdf 146,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał nr 02 do SIWZ...r umowy.zip 116,86 KB (zip) szczegóły pobierz
  zał nr 03 do SIWZ ...mówienia.pdf 161,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał nr 04 do SIWZ ...Wykonawcy.pdf 37,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja nr 1.pdf 83,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  FORMULARZ OFERTOWY ...4.11.2018.doc 104,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  informacja z otwarcia ofert.pdf 59,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...tniejszej.pdf 58,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogloszenie o udziel...amowienia.pdf 80,35 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się