Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Projekt budowlany i projekt wykonawczy na budowę stopnia wodnego „Lubiąż” na rz. Odrze w rejonie wsi Gliniany wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji.  
Przedmiot zamówienia
Usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
150.000,00 PLN  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji od
2018-12-27  
Data publikacji do
2019-09-30  
Termin składania ofert
2019-04-25 08:00  
Numer zgłoszenia
WR.ROZ.281.54.2018  
Projekt budowlany i projekt wykonawczy na budowę stopnia wodnego „Lubiąż” na rz. Odrze w rejonie wsi Gliniany wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji. 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215) dalej zwanej „Pzp”. 
 
Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 
 
Numer ogłoszenia TED: 2018/ S 247-569917
 
Identyfikator postępowania aabe7fa2-d73d-47ed-a818-ea3ee7849fba

Link do ogłoszenia w miniPortalu UZP: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=aabe7fa2-d73d-47ed-a818-ea3ee7849fba

 

Nazwa instytucji w ePUAP:

REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

(50-950 WROCŁAW, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE)

Adres skrzynki ePUAP: /RZGWweWroclawiu/SkrytkaESP 

Lub

Nazwa instytucji w ePUAP:

        PGW WODY POLSKIE - RZGW WROCŁAW (50-950 WROCŁAW (MIASTO), WOJ. DOLNOŚLĄSKIE)

        Adres  skrzynki ePUAP: /pgwwp-wr/SkrytkaESP

Plik na serwerze ftp:

opracowanie programu sterowania transportem rumowiska dla stopnia Malczyce 09.04.2019

Załączniki

  Identyfikator postępowania.pdf 3,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  załącznik nr 1f d...d-request.zip 86,56 KB (zip) szczegóły pobierz
  ogłoszenie.pdf 151,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 297,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał. nr 01 do SIWZ...cznikami.docx 55,25 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. nr 03 do SIWZ...ektowych.xlsx 101,68 KB (xls) szczegóły pobierz
  zał. nr 04 do SIWZ...ówienia.docx 84,59 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. nr 05 do SIWZ...dowa.tif.zip 14,12 MB (zip) szczegóły pobierz
  zał nr 06 do SIWZ Rysunki.zip 10,54 MB (zip) szczegóły pobierz
  zał nr 07 -klucz publiczny.zip 798 B (zip) szczegóły pobierz
  zał. nr 02 do SIWZ...ór umowy.doc 150 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. nr 1a do OPZ ...cyjna.tif.zip 12,03 MB (zip) szczegóły pobierz
  zał. nr 7 do OPZ -... Lubiąż.pdf 21,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zał. nr 8 do OPZ -...ariant II.pdf 20,99 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprostowanie 1 Ogł...nformacji.pdf 103,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja nr 1.pdf 302 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał. nr 1a do OPZ ...cyjna.tif.zip 12,03 MB (zip) szczegóły pobierz
  zał. nr 7 do OPZ -... Lubiąż.pdf 21,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zał. nr 8 do OPZ -...ariant II.pdf 20,99 MB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja nr 2.pdf 1,95 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zaaktualizowany za...ektowych.xlsx 70 KB (xls) szczegóły pobierz
  Informacja o zmiana...łoszenia.pdf 124,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o zmiana...łoszenia.pdf 74,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja nr 3.pdf 55,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja nr 4.pdf 1,13 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zał. nr 04 do SIWZ...mówienia.pdf 2,5 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o zmiana...łoszenia.pdf 123,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja nr 5.pdf 532,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ ujednolicony.pdf 825,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał. nr 01 do SIWZ...cznikami.zip 183,04 KB (zip) szczegóły pobierz
  informacja nr 6.pdf 287,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o zmiana...łoszenia.pdf 74,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja nr 7.pdf 163,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o zmiani...łoszenia.pdf 73,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja nr 8.pdf 1,21 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zał. nr 01 do SIWZ...cznikami.zip 186,51 KB (zip) szczegóły pobierz
  zał. nr 02 do SIWZ...ór umowy.pdf 864,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał. nr 03 do SIWZ...ektowych.xlsx 83,73 KB (xls) szczegóły pobierz
  zał. nr 04 do SIWZ...ówienia.docx 90,88 KB (doc) szczegóły pobierz
  informacja o zmiana...łoszenia.pdf 74,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja nr 9.pdf 155,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja z otwarcia ofert.pdf 243,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o wyborze oferty.pdf 248,95 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się