Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia ochronnego i roboczego dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  
Przedmiot zamówienia
dostawa  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji od
2019-05-10  
Data publikacji do
2019-11-29  
Termin składania ofert
2019-06-21 10:00  
Numer zgłoszenia
GL.ROZ.281.8.2019.EWK  

ID postępowania: bd9f00bc-7ed2-49db-b87e-02140cf2d7ca

Wartość wadium:

Dla części 1 –4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100),

Dla części 2 –2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100),

Dla części 3–3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100),    

Dla części 4–9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100),    

Dla części 5–11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100),    

Dla części 6–1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100),    

Dla części 7–1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100),    

Dla części 8–6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100),    

Dla części 9–3 500,00 zł (słownie: tysiąc trzy tysiące pięćset złotych 00/100),    

Dla części 10–7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100),    

Dla części 11–8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). 

Załączniki

  Wzór umowy+załączniki.zip 1,69 MB (zip) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 418,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ+ZAŁĄCZNIKI.zip 2,12 MB (zip) szczegóły pobierz
  wyjaśnienia i zmia...ści SIWZ.pdf 3,6 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ZAŁĄCZNIK NR 4_wz...oprawiony.pdf 477,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...łoszenia.pdf 1,29 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zmiana treści SIWZ.pdf 624,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZAŁĄCZNIK NR 4_wz...prawiony1.pdf 477,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyjaśnienia i zmia...ści SIWZ.pdf 7,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o zmian...łoszenia.pdf 73,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o uni....2019.EWK.pdf 872,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzie...293652-pl.pdf 307,21 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się