Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Budowa wrót sztormowych na rzece Tudze  
Przedmiot zamówienia
roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji od
2019-08-08  
Data publikacji do
2020-07-31  
Termin składania ofert
2019-10-28 08:00  
Numer zgłoszenia
GD.ROZ.281.13.2019.ZP.AM  
Cpv
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45213300-6 Obiekty budowlane związane z transportem
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
 

Zadanie pn. „Budowa wrót sztormowych na rzece Tudze”, wchodzi w zakres Projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku”, współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Identyfikator postępowania 38344bd1-97c6-41b5-acec-b1ca4a4fa565

 

Termin składania ofert został wydłużony 14.10.2019 roku. Szczegóły w załącznikach

 

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3 - w załączniku

 

Wyjaśnienia nr 2, zmiana nr 4.

 

Informacja z otwarcia ofert - w załączniku

 

 

10.01.2020r. – Informacja o unieważnieniu postępowania - w załączniku

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 157,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 916,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  JEDZ_wersja do zaimportowania.xml 97,19 KB (xml) szczegóły pobierz
  JEDZ_wersja poglądowa.pdf 74,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór umowy.pdf 307,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  formularze ofertowe...towalnej.docx 83,84 KB (doc) szczegóły pobierz
  1.1.PBtomI-ProjektZ...ospTerenu.zip 24,87 MB (zip) szczegóły pobierz
  1.2.PBtomII-ProjektArchBud.zip 22,65 MB (zip) szczegóły pobierz
  1.3.PB-Dokumentacja...Inżynier.zip 14 MB (zip) szczegóły pobierz
  2.1.PW-częśćHydr...nstWodKan.zip 26,21 MB (zip) szczegóły pobierz
  2.2.PW-częśćElek...atMonitor.zip 6,55 MB (zip) szczegóły pobierz
  2.3.1.PW-częśćMechaniczna.zip 1,83 MB (zip) szczegóły pobierz
  2.3.2.PW-czMech-gra...Sztormowe.zip 14,17 MB (zip) szczegóły pobierz
  2.3.3.PW-czMech-gra...wudzielna.zip 14,17 MB (zip) szczegóły pobierz
  2.3.4.PW-czMech-gra...lewBoczny.zip 9,05 MB (zip) szczegóły pobierz
  3.PrzedmiarRobót.zip 882,05 KB (zip) szczegóły pobierz
  4.STWIOR.zip 4,33 MB (zip) szczegóły pobierz
  5.OperatWodnoprawny.zip 13,98 MB (zip) szczegóły pobierz
  6.DecyzjeAdministracyjne.zip 13,2 MB (zip) szczegóły pobierz
  7.Instrukcje.zip 18,16 MB (zip) szczegóły pobierz
  KluczPub_Oferta_Pos...a4a4fa565.asc 700 B (asc) szczegóły pobierz
  Zmiana nr 1 BIP.pdf 329,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana treści Ogł...enia nr 1.pdf 74,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana Nr 2 BIP.pdf 334,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana Ogłoszenia ...ieniu BIP.pdf 49,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik do Wyja... do Umowy.pdf 77,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik do Wyja...ówienia.docx 65,15 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik do Wyja... zmianach.pdf 883,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik do Wyja... zmianach.pdf 287,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik do Wyja... do Umowy.pdf 65,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik do Wyja... do Umowy.pdf 55,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana treści ogł...inia nr 1.pdf 88,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia nr 1 zmiana nr 3.pdf 24,93 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik do Wyja...rojektowa.zip 3,79 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zmiana treści Ogł...enia nr 2.pdf 49,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia nr 2 zmiana nr 4.pdf 166 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik do wyaj...ór umowy.pdf 287,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik do wyja...elektryka.pdf 1,25 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik do wyja...mechanika.pdf 267,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik do wyja...ar robót.pdf 885,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik do wyja... - STWiOR.pdf 3,77 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik do wyja...a-rysunki.zip 4,49 MB (zip) szczegóły pobierz
  Załącznik do wyja...otechnika.pdf 624,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyjaśnienie nr 3 SIWZ.pdf 1,07 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o złoż...tach TUGA.pdf 746,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o uniewa...ępowania.pdf 372,32 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się