Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Ostrołęce - Nadzór Wodny Ostrołęka  
Przedmiot zamówienia
Usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
2.500,00 PLN  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku ul. Branickiego 17A 15-085 Biał  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji od
2019-09-11  
Data publikacji do
2019-12-31  
Termin składania ofert
2019-09-26 11:00  
Numer zgłoszenia
BI.ROZ.281.66.2019.KD  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie utrzymania publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Ostrołęce, gm. Długosiodło , Rząśnik, Ostrów Maz., Lubotyń, Wąsewo, Goworowo.

1 Rzeka kanał A w km 0+000-18+410 tj. 18,41 km w tym: naprawa przepustu w km 16+730, naprawa przepustu w km 16+770

2 Rzeka kanał Zakrzewek w km 0+000-9+925 9,93

3 Rzeka Czernia w km 3+030-4+380, 6+480-16+450 11,32

 

Identyfikator postępowania:  3c67a430-3e9a-4af5-a049-5e4b92c5ad9f

 

Uwaga! Jako dane odbiorcy na platformie e PUAP należy wpisać:

PGW WODY POLSKIE - RZGW BIAŁYSTOK (15-085 BIAŁYSTOK (MIASTO), WOJ. PODLASKIE),                                        

skrytka: /pgwwp-bi/SkrytkaESP

Załączniki

  0 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 146,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  0 SIWZ.pdf 485,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  01 załącznik nr 1.docx 41,76 KB (doc) szczegóły pobierz
  02 załącznik nr 2.doc 224 KB (doc) szczegóły pobierz
  03 załącznik nr 3.doc 89,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  04 Załącznik nr 4.docx 44,91 KB (doc) szczegóły pobierz
  05 Załącznik nr 5.docx 33,3 KB (doc) szczegóły pobierz
  06 Załącznik nr 6.docx 32,04 KB (doc) szczegóły pobierz
  07_08 Załącznik nr 7_8.pdf 3,99 MB (pdf) szczegóły pobierz
  09 załącznik nr 9.pdf 744,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  espd-request.xml 100,42 KB (xml) szczegóły pobierz
  KluczPub_Oferta_Pos...b92c5ad9f.asc 700 B (asc) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.doc 71,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o wyb...ej oferty.pdf 133,15 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się