Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
1499/ROI/2019 Dostawa materiałów eksploatacyjnych w tym tonerów i tuszy do urządzeń drukujących dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Krakowie  
Przedmiot zamówienia
dostawa  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
3.500,00 PLN  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji do
2019-12-02  
Termin składania ofert
2019-10-14 10:30  
Numer zgłoszenia
2019/S 175-425912 z dnia 11.09.2019 r.  
Cpv
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30125120-8 Toner do fotokopiarek
30125130-1 Toner dla ośrodków przetwarzania danych oraz badań i dokumentowania
30234300-1 Płyty kompaktowe (CD)
30237410-6 Myszka komputerowa
30237460-1 Klawiatury komputerowe
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych dla RZGW w Krakowie.

2. Wykonawca dostarczy zamówione materiały eksploatacyjne, swoim transportem, do siedziby zamawiającego w zależności od lokalizacji zaznaczonej w tabeli Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącej zał. nr 1 do SIWZ w kolumnie 5, przy czym określone lokalizacje należy rozumieć w następujący sposób:

— „Biuro” i „Kraków” - dostawa pod adres Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 31-109 Kraków, ul. M. J. Piłsudskiego 22,

— „Sandomierz” – dostawa pod adres Zarząd Zlewni w Sandomierzu ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz,

— „Żywiec” – dostawa pod adres Zarząd Zlewni w Żywcu, ul. Bracka 30, 34-300 Żywiec,

— „Kielce” dostawa pod adres Zarząd Zlewni w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce,

— „Nowy Sącz” - dostawa pod adres Zarząd Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamó...75-425912.pdf 123,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załacznik nr 1 do siwz - OPZ.doc 510 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 do...ór umowy.pdf 282,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 3 do...rz Oferty.doc 97 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 - ...rz cenowy.doc 668,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 6 do...22 ustawy.doc 77,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 7 d...pitałowa.doc 80,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Edytowalna-wersja-f...arza-JEDZ.doc 184 KB (doc) szczegóły pobierz
  espd-request.pdf 85,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  espd-request.xml 140,34 KB (xml) szczegóły pobierz
  KluczPub_Oferta_Pos...1635eb051.asc 700 B (asc) szczegóły pobierz
  Specyfikacja Istotn...mówienia.pdf 6,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 5 do...az Dostaw.doc 81 KB (doc) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na zgło...ści siwz.pdf 1,33 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 5 do...o zmianie.doc 81 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zmiana ogłoszenia.pdf 74,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedź na zgło...e pytanie.pdf 59,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 - ...dyfikacji.doc 668 KB (doc) szczegóły pobierz
  Odpowiedx na zgłos...ści SIWZ.pdf 82,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załacznik nr 1 do ...dnolicony.doc 533,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 - ...dnolicony.doc 668 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się