Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
539/ZZN/2019/RJ - „Usuwanie tam bobrowych na terenie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu”  
Przedmiot zamówienia
Usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22,  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji od
2019-09-11  
Data publikacji do
2019-11-30  
Termin składania ofert
2019-09-19 10:00  
Numer zgłoszenia
539/ZZN/2019/RJ  

Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka tam wykonanych przez bobry, powstałych na rzekach i potokach na terenie działalności Nadzorów Wodnych podlegających Zarządowi Zlewni w Nowym Sączu. Zakres robót do wykonania będzie obejmował ręczną lub mechaniczną rozbiórkę tam bobrowych wraz z oczyszczeniem koryta cieku i odmuleniem dna warstwą około 20 cm na odcinku 30 m w obrębie rozbieranej tamy bobrowej, przeniesienie materiału pochodzącego z rozbiórki tamy bobrowej ( dłużyce, karpina, gałęzie, nagromadzona roślinność i inne zanieczyszczenia) na odległość min. 20m poza górna krawędź skarpy cieku lub jeżeli zajdzie tak konieczność wywiezienia materiału pochodzącego z rozbiórki tamy bobrowej na odległość do 2 km.   Miejsce składowania materiału (utylizacja) pochodzącego z rozbiórki tamy bobrowej pozostaje w gestii Wykonawcy.

Ilość tam bobrowych do rozbiórki na terenie poszczególnych Nadzorów Wodnych została ustalona na podstawie wniosków zgłoszonych do RDOŚ. Uzyskane Decyzje pozwalają na rozbiórkę wykonanych przez bobry tam.

Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części :

Część 1

Usuwanie tam bobrowych na terenie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu, obszar: Nadzór Wodny Nowy Sącz, Nadzór Wodny Limanowa  (spływ wód na terenie powiatu limanowskiego i nowosądeckiego)

Część 2

Usuwanie tam bobrowych na terenie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu, obszar:  Nadzór Wodny 

Nowy Targ     

Część 3

Usuwanie tam bobrowych na terenie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu, obszar:

Nadzór Wodny Tarnów, Nadzór Wodny Grybów (dolna część rzeki Biała Tarnowska pow. tarnowski)

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 216,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załaczniki do SIWZ.zip 145,77 KB (zip) szczegóły pobierz
  SIWZ (3).doc 152,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...łoszenia.pdf 91,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmianie SIWZ.pdf 59,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Druki do Ogłoszeni...anie SIWZ.zip 93,94 KB (zip) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 72,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wynika...amowienia.pdf 105,01 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się