Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Roboty utrzymaniowe na jazie zlokalizowanym na rzece Sanna w km. 31+489 w m. Zaklików gm. Zaklików pow. Stalowa Wola, polegające na odmuleniu niecki wypadowej jazu  
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji od
2019-09-11  
Data publikacji do
2020-01-04  
Termin składania ofert
2019-09-26 10:00  

Główny kod CPV: 45.24.64.0-7

Przedmiotem zamówienia są:         

1)       „Roboty utrzymaniowe na jazie zlokalizowanym na rzece Sanna w km. 31+489 w m. Zaklików gm. Zaklików pow. Stalowa Wola, polegające na odmuleniu niecki wypadowej jazu”

Zakres zadania:

a)       Wykonanie i konserwacja materaców drewnianych pod koparki, przedsiębierne o pojemności łyżki 0.4·m3- 1325,00 m3

b)       Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III- 1325,00 m3

c)       Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10·m, grunt kategorii III, spycharka 74·kW (100·KM) - 1325,00 m3

d)       Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10·m w przedziale ponad 30 do 60·m, grunt kategorii III, spycharka 74·kW (100·KM) - 1325,00 m3

e)       Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III, miejsce wywózki wskazane przez inwestora- 1325,00 m3

f)        Rozplantowanie spycharkami ziemi przywiezionej z wykopów  kategoria gruntu I-IV- 1325,00 m3

g)       Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III, obrobienie skarpy po wywiezieniu urobku i ściągnięciu materacy pod koparki -75,00 m2

h)       Obsianie skarp w ziemi urodzajnej- 75,00 m2

          2). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia  precyzuje:

-     dokumentacja projektowa składająca się z: opisu technicznego, przedmiaru robót, mapy orientacyjnej,

-     specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Ww. dokumenty stanowią następujące załączniki do s.i.w.z.:

-      Zał. nr 4 – dokumentacja projektowa,

-      Zał. nr 5 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Załączniki

  Ogłoszenie.pdf 408,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 1,23 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 1 do SIWZ-...cznikami.zip 71,17 KB (zip) szczegóły pobierz
  Zał. nr 2 do SIWZ-...r umowy.docx 52,36 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 3 do SIWZ ...rojektowa.zip 1,31 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zał nr 4 do SIWZ - STWIOR.docx 35,53 KB (doc) szczegóły pobierz
  Inf. z otwarcia- Sa...7a.1.2019.pdf 453,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Spr. inf. z otwarci...a.1a.2019.pdf 559,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  281.107a. wybór na...ernetową.pdf 216,65 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się