Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Roboty utrzymaniowe na rzece Mucha km 0+000 — 3+000 i od 3+000 - 8+000. Remont umocnienia skarpy na rzece Mucha w km 7+700 – 7+730  
Przedmiot zamówienia
Robota budowlana  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 35-103 Rzeszów ul. Hanasiewicza 17B  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji od
2019-09-11  
Data publikacji do
2020-01-06  
Termin składania ofert
2019-09-26 12:00  
Numer zgłoszenia
RZ.ROZ.281.112.2019  

1. CPV – 45246400-7
2. Przedmiot zamówienia: Roboty utrzymaniowe na rzece Mucha km 0+000 — 3+000 i od 3+000 - 8+000.
Remont umocnienia skarpy na rzece Mucha w km 7+700 — 7+730
ROBOTA:
-Rozebranie zniszczonego umocnienia skarpy na rzece Mucha wykonanego z płyt ażurowych -
60m2
-Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,60m3 w gr. kat. III z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km(zakup i dowóz ziemi
do uzupełnienia ubytków w skarpie rzeki) 3,0mx1,30m=3,90m2, 3,90mx30m=117m3
-Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5km transportu ponad 1km samochodami
samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV (odl. transportu 15km) – 117m3
-Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odl. do 3m -
zabudowa dowiezionym gruntem ubytków w skarpie – 117m3
-Umocnienie skarpy rzeki włókniną syntetyczną (3,0mx30m=90m2)
-Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" duża (materiał z rozbiórki) – 60m2
-Wykonanie podsypek, grubość 10cm, tłuczeń kamienny – 60m2
-Wykonanie podsypek, dodatek za dalsze 5cm grubości, tłuczeń kamienny – 60m2x2
USŁUGA:
-Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, miękki — 195m2

Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy ponad — 195m2
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia precyzuje:
-dokumentacja projektowa składająca się z: opisu technicznego, przedmiaru robót, mapy orientacyjnej,
-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Ww. dokumenty stanowią następujące załączniki do s.i.w.z.:
-Zał. nr 3 – dokumentacja projektowa,
-Zał. nr 4 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

 

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 417,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 1017,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 1 do...cznikami.zip 67,28 KB (zip) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 2 do...cznikiem.zip 57,12 KB (zip) szczegóły pobierz
  Załączniki nr 3 i... i STWiOR.zip 1,45 MB (zip) szczegóły pobierz
  Inf. z otwarcia- Rz...12.1.2019.pdf 616,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Spr. inf. z otwarci...2.1a.2019.pdf 497,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  281.112. wybór na ...ernetową.pdf 210,38 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się