Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  
Przedmiot zamówienia
Dostawy  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku ul. Branickiego 17A 15-085 Biał  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji od
2019-09-19  
Data publikacji do
2020-01-03  
Termin składania ofert
2019-10-01 11:00  
Numer zgłoszenia
598665-N-2019  

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z podziałem na V części”:
I część:     Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Białymstoku Zarząd Zlewni Białystok
II część:    Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Białymstoku Zarząd Zlewni Giżycko.
III część:     Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Krakowie.
IV część:     Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Szczecinie.
V część:    Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa  Wodnego Wody Polskie RZGW w Poznaniu.

Zamówienie obejmuje dostawę oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:
1) RZGW w Białymstoku Zarząd Zlewni w Białystoku – 26 700 l,
2) RZGW w Białymstoku Zarząd Zlewni w Giżycku – 24 000 l,
3) RZGW w Krakowie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu, Kielcach – 16 000 l,
4) RZGW w Szczecinie Zarząd Zlewni w Szczecinie – 20 000 l,
5) RZGW w Poznaniu Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim – 3 500 l.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Załączniku nr 8 do SIWZ

Załączniki

  Ogłoszenie o zamowieniu.pdf 121,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ z załącznikami.doc 430 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 8 do SIWZ.pdf 473,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...pitałowa.doc 108,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o uni...ść III.pdf 79,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o wyb...j oferty .pdf 292,72 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się