Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa mebli biurowych do RZGW w Białymstoku oraz podległych jednostek organizacyjnych  
Przedmiot zamówienia
dostawy  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
700,00 PLN  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku,15-085 Białystok,ul. Branickiego 17A  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji od
2019-09-20  
Data publikacji do
2019-12-31  
Termin składania ofert
2019-10-24 11:00  
Numer zgłoszenia
2019/S 182-442637  

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji mebli i wyposażenia do wskazanych przez Zamawiającego miejsc dostawy, dokonanie ich rozładunku, wniesienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego oraz montażu, ustawienia i wypoziomowania. Oferowany przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymaganiom norm PN-EN, posiadać certyfikat wyrobu bezpiecznego i dobrej jakości, deklaracje zgodności z normą oraz kartę produktu. Komponenty użyte do produkcji mebli muszą posiadać atesty higieniczne.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
Identyfikator postępowania:4abb9afd-c23b-49fc-8ee5-4ed873de39f6
UWAGA! Jako dane odbiorcy na platformie ePUAP należy wpisać: PGW WODY POLSKIE-RZGW BIAŁYSTOK(15-085 BIAŁYSTOK (MIASTO), WOJ. PODLASKIE)
skrytka: /pgwwp-bi/SkrytkaESP

Załączniki

  ogłoszenie o zamówieniu.pdf 152,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Specyfikacja istotn...mówienia.doc 440 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do SIWZ.docx 41,24 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik nr 2 do SIWZ.doc 226,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik nr 3 do SIWZ.docx 17,26 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik nr 4 -6 do SIWZ.docx 47,61 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik nr 7.docx 274,72 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 8 do SIWZ.pdf 804,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KluczPub_Oferta_Pos...873de39f6.asc 700 B (asc) szczegóły pobierz
  espd-request.xml 100,5 KB (xml) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.doc 83,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zawiadomienie o wyb...tniejszej.pdf 133,47 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się