Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
1569/ZZK/2019 – Obsługa i utrzymanie pompowni Łączańskich  
Przedmiot zamówienia
Usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
15.000,00 PLN  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22 , 31-109 Kra  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji do
2019-11-30  
Termin składania ofert
2019-10-03 10:00  
Numer zgłoszenia
1569/ZZK/2019  
Cpv
50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne
50511000-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp
50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
 

Przedmiotem zamówienia jest obsługa pompowni odwadniających tereny będące w zasięgu oddziaływania wód spiętrzonych stopniem  wodnym Łączany, miejscowość: Łączany, powiat wadowicki województwo małopolskie” w skład których wchodzą:

- pompownia Kamera

- pompownia Zarzecze

- pompownia Chałupki

- pompownia Spytkowice

- pompownia Ratowa

- pompownia R-1

 

- pompownia R-2

Załączniki

  ogłoszenie o zamówieniu.pdf 258,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.doc 180,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 1 do...r umowy.docx 34,37 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 2 do...z Oferty-.doc 90 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 3 do... ofertowy.doc 215,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 4 do...WZ - JEDZ.zip 84,92 KB (zip) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 5 do...az Usług.doc 71,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 6 do...kaz Osób.doc 87 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 7 do...pitałowa.doc 76,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 8 do...chniczna.docx 34,11 KB (doc) szczegóły pobierz
  KluczPub_Oferta_Pos...66dd09a18.asc 700 B (asc) szczegóły pobierz
  wyjaśnienie SIWZ.docx 40,46 KB (doc) szczegóły pobierz
  informacja z otwarcia ofert.doc 312 KB (doc) szczegóły pobierz
  informacja o wyborz...rz.oferty.pdf 336,71 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się