Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla PGWWP RZGW w Białymstoku, Zarządu Zlewni w Augustowie, Białymstoku, Giżycku, Olsztynie, Ostrołęce i Nadzorów Wodnych.  
Przedmiot zamówienia
dostawy  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej ul.J.K.Branickiego17A 15-085 Białystok  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji od
2019-09-20  
Data publikacji do
2020-01-07  
Termin składania ofert
2019-10-23 11:00  
Numer zgłoszenia
2019/S 182-442709  

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru do urządzeń drukujących do jednostek PGWWP RZGW w Białymstoku, Zarządu Zlewni w Augustowie, Białymstoku, Giżycku, Olsztynie, Ostrołęce i Nadzorów Wodnych z podziałem na 6 części.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
Identyfikator postępowania: ab42448c-df9c-4f1a-b176-d3dd7e374643
Uwaga! jako dane odbiorcy na platformie ePUAP należy wpisać:
PGW WODY POLSKIE- RZGW BIAŁYSTOK (15-085 BIAŁYSTOK (15-085 BIAŁYSTOK (MIASTO), WOJ. PODLASKIE)
Wadium w wysokości:

Część 1: 800,00 zł (słownie: osiemset zł)
Część 2: 400,00 zł (słownie: czterysta zł)
Część 3: 700,00 zł (słownie: siedemset zł)
Część 4: 400,00 zł (słownie: czterysta zł)
Część 5: 300,00 zł (słownie: trzysta zł)
Część 6: 500,00 zł (słownie: pięćset zł)

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 237,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Specyfikacja Istotn...mówienia.doc 368 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do SIWZ.docx 30,74 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik nr 2 do SIWZ.doc 210 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do...ęść 1.xlsx 19,53 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do...ęść 2.xlsx 18,9 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do...ęść 3.xlsx 19,51 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do...ęść 4.xlsx 17,6 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do...ęść 5.xlsx 18,8 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do...ęść 6.xlsx 19,44 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 do SIWZ.docx 22,17 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 do SIWZ.docx 13,75 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 do SIWZ.docx 14,15 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 7 do SIWZ.pdf 276,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 8 do SIWZ.pdf 804,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KluczPub_Oferta_Pos...d7e374643.asc 700 B (asc) szczegóły pobierz
  espd-request.xml 100,26 KB (xml) szczegóły pobierz
  informacja z otwarcia ofert.doc 87,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o wyb...ej oferty.pdf 72,12 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się