Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa części samochodowych, materiałów eksploatacyjnych (płynów) oraz akcesoriów niezbędnych do eksploatacji samochodów RZGW w Białymstoku  
Przedmiot zamówienia
Dostawy  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji od
2019-10-08  
Data publikacji do
2019-12-31  
Termin składania ofert
2019-11-08 11:00  

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa części samochodowych, materiałów eksploatacyjnych (płynów) oraz akcesoriów niezbędnych do eksploatacji samochodów służbowych należących do RZGW Białystok w ilościach i rodzajach zależnych od potrzeb Zamawiającego.

2) Zamówienie zostało podzielone na 5 części, każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.

3) Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, jego zakresu i przewidywanych ilości określa zestawienie zapotrzebowania – zał. nr 4 do SIWZ oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 3 do SIWZ.

4) Zamówienia będą realizowane sukcesywnie przez poszczególne jednostki organizacyjne Zamawiającego na podstawie odrębnych zleceń tych jednostek.

Identyfikator postępowania: a240c61a-d31f-47e5-8eb1-cc26cc6677dc

 

Nr TED:   2019/S 194-470982

 

Uwaga! Jako dane odbiorcy na platformie e PUAP należy wpisać:

PGW WODY POLSKIE - RZGW BIAŁYSTOK (15-085 BIAŁYSTOK (MIASTO), WOJ. PODLASKIE),                                       

skrytka: /pgwwp-bi/SkrytkaESP

Załączniki

  ogłoszenie o zamówieniu.pdf 6,49 MB (pdf) szczegóły pobierz
  specyfikacja istotn...mówienia.pdf 579,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  załącznik nr 1 do SIWZ.docx 42,59 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik nr 2 do SIWZ.doc 225 KB (doc) szczegóły pobierz
  załacznik nr 3 do SIWZ -SOPZ.pdf 140,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  załacznik nr 4 do ...zebowania.pdf 500,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  załacznik nr 5 do ...ór umowy.pdf 253,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  załącznik nr 6 do SIWZ.docx 33,28 KB (doc) szczegóły pobierz
  załacznik nr 7 do ...wy excel.xlsx 44,7 KB (xls) szczegóły pobierz
  załacznik nr 8 do ...kcja JEDZ.pdf 458,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KluczPub_Oferta_Pos...6cc6677dc.asc 700 B (asc) szczegóły pobierz
  załacznik nr 10 do...wykaz aut.pdf 497,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  espd-request.xml 100,67 KB (xml) szczegóły pobierz
  informacja z otwarcia ofert.pdf 80,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zawiadomienie o wyb...ternetowa.pdf 200,51 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się