Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Bóbr na terenie działania Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim  
Przedmiot zamówienia
Usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim ul. Jaśkiewicza 24, 59-600 Lwówek Śląski  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji od
2019-10-09  
Data publikacji do
2019-12-31  
Termin składania ofert
2019-10-22 09:00  
Numer zgłoszenia
WR.ROZ.281.444.2019  
Cpv
90721800-5 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
 

Przedmiotem zamówienia są prace utrzymaniowe p.n. Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Bóbr na terenie działania Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim

część 1 Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie Nadzoru Wodnego Kamienna Góra

część 2 Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie Nadzoru Wodnego Jelenia Góra

część 3 Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie Nadzoru Wodnego Żagań

część 4 Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie Nadzoru Wodnego Bolesławiec

część 5 Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie Nadzoru Wodnego Polkowice

część 6 Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie Nadzoru Wodnego Lubań

 

Identyfikator postępowania miniportal: 8681c834-5408-4231-ba3c-029503961348

Załączniki

  SIWZ.pdf 400,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załączniki nr 1, ... do SIWZ.docx 36,96 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał nr 2 Formularza-JEDZ.doc 186 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. nr 3 Instrukc...ania-JEDZ.pdf 1,13 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór umowy Utrzymanie.pdf 402,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Cennik gospodarowan... drzewnym.pdf 681,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Przedmiary_2.zip 8,91 KB (zip) szczegóły pobierz
  Standardy wykonania...kanałów.doc 96 KB (doc) szczegóły pobierz
  Standardy wykonania... krzewów.doc 91,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  notice (9).pdf 203,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KluczPub_Oferta_Pos...503961348.asc 700 B (asc) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 218,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o wyborze.pdf 2,8 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się